Przejdź do treści

O instytucie

Administracja

mgr Wioletta Dragan
Specjalista ds. zamówień publicznych

email: wioletta.dragan@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (57)

mgr Agnieszka Lenart
Specjalista ds. kadr i płac

email: agnieszka.lenart@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (62)

mgr Karolina Rzemińska
Specjalista ds. administracyjno – naukowych

email: rzeminska@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (33)

mgr Aneta Żuchowicz
Asystentka Dyrektora

email: biuro12@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (36)

Księgowość

mgr Anna  Kaczor
Główna księgowa

email: anna.kaczor@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (77)

mgr Marta Fryc
Z-ca Głównej księgowej

email: marta.fryc@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (78)

mgr Anna  Rojek
Księgowa

email: anna.gasawska@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (76)

Biblioteka

mgr Katarzyna Długosz
Bibliotekarz – archiwista

email: dlugosz@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (35)

Redakcja

mgr Marta Bitner
Sekretarz redakcji czasopisma Archiwum Górnictwa

email: ams@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (58)

mgr inż. Alicja Ziemba
Samodzielny Referent

email: ziemba@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (86)

Pracownia Metrologii Przepływów

prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza
Kierownik Pracowni Metrologii Przepływów
Profesor

email: ligeza@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (25)

dr inż. Paweł Jamróz
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
Kierownik Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe
Adiunkt

email: jamroz@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (30)

dr Jacek Sobczyk
Adiunkt

email: sobczyk@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (42)

dr inż. Katarzyna Socha
Adiunkt

email: socha@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (40)

mgr inż. Tymoteusz Piga
Asystent

email: tymoteusz.piga@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (26)

dr inż. Andrzej Rachalski
Specjalista badawczo-techniczny

email: rachalski@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (72)

inż. Dominik Buksa
Pracownik inżynieryjno-techniczny

email: dominik.buksa@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (26)

inż. Hubert Jabłoński
Pracownik inżynieryjno-techniczny

email: hubert.jablonski@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (21)

lic. Jan Palacz
Technik

email: palacz@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (32)

Pracownia Mikromerytyki

dr hab. inż Anna  Pajdak, prof. IMG PAN
Kierownik Pracowni Mikromerytyki
Profesor Instytutu

email: pajdak@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (31)

dr hab. inż. Mateusz Kudasik, prof. IMG PAN
Profesor Instytutu

email: kudasik@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (54)

dr inż. Katarzyna Kozieł
Adiunkt

email: koziel@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (13)

dr inż. Marta Skiba
Adiunkt

email: skiba@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (13)

mgr inż. Łukasz Anioł
Asystent

email: lukasz.aniol@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (81)

mgr inż. Aleksandra Gajda
Asystent

email: aleksandra.gajda@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (85)

inż. Kacper Kryczka
Pracownik inżynieryjno-techniczny

email: kacper.kryczka@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00

Pracownia Odkształceń Skał

dr inż. Andrzej Nowakowski
Kierownik Pracowni Odkształceń Skał
Kierownik Laboratorium Badań Właściwości Wytrzymałościowych Skał
Adiunkt

email: andrzej.nowakowski@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (56)
12 637-62-00 (61)

prof. dr hab. inż. Anton Sroka
Profesor

email: sroka@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (55)

prof. dr hab. inż.  Krzysztof Tajduś
Profesor

email: tajdus@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (55)

dr hab. inż. Lucyna Florkowska, prof. IMG PAN
Profesor Instytutu

email: florkowska@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (38)

dr hab. inż. Izabela Bryt-Nitarska
Adiunkt

email: nitarska@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (41)

dr inż. Barbara Dutka
Adiunkt

email: dutka@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (50)

dr inż. Katarzyna Godyń
Adiunkt

email: godyn@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (50)

dr inż. Rafał Misa
Adiunkt

email: misa@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (16)

mgr inż. Elżbieta Włosińska
Asystent

email: wlosinska@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (95)

dr inż. Agnieszka Maj
Specjalista badawczo-techniczny

email: agnieszka.maj@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (39)

mgr inż.  Dawid Mrocheń
Pracownik inżynieryjno-techniczny

email: dawid.mrochen@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (89)

mgr inż. Katarzyna Tokarczyk
Pracownik inżynieryjno-techniczny

email: katarzyna.tokarczyk@imgpan.pl 

tel: 12 637-62-00 (95)

mgr inż. Maciej Tram
Pracownik inżynieryjno-techniczny

email: maciej.tram@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (80)

Pracownia Wentylacji Kopalń

prof. dr hab. inż. Wacław  Dziurzyński
Kierownik Pracowni Wentylacji Kopalń
Profesor

email: wdziurzyn@gmail.com 

tel: 12 637-62-00 (82)

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk, prof. IMG PAN
Profesor Instytutu

email: krawczyk@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (29)

dr hab. inż. Przemysław Skotniczny, prof. IMG PAN
Dyrektor Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
Profesor Instytutu

email: skotniczny@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (36)

dr inż. Jakub Janus
Adiunkt

email: janus@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (83)
12 637-62-00 (92)

dr inż. Piotr  Ostrogórski
Asystent

email: ostrogorski@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (87)

mgr inż. Mateusz Wieliński 
Asystent

email: mateusz.wielinski@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (23)

dr inż. Janusz Kruczkowski
Kierownik Laboratorium Systemów Pomiarowych
Specjalista

email: kruczkowski@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (24)

technik Tadeusz Bacia
Technik

email: bacia@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (22)

Robert  Nowak
Kierownik Techniczny Budynku

tel: 12 637-62-00 (34)

email: nowak@imgpan.pl

Plany postępowań:

{brak aktualnych planów}

Konferencje organizowane lub współorganizowane przez Instytut Mechaniki Górotworu PAN.

Szanowni Państwo. Mając na uwadze pierwsze przypadki zachorowań w Krakowie oraz rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa odnośnie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przeniesieniu konferencji Applied Geotechnical Engineering na inny termin.

Zależy nam na zapewnieniu bezpieczeństwa każdemu uczestnikowi, dlatego liczymy na zrozumienie z Państwa strony.

Dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie konferencją. O wznowieniu konferencji będziemy Państwa informować mailowo oraz na stronie konferencji AGE, stronie IMG PAN i w kanałach społecznościowych IMG PAN.

 

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk razem z DMT GmbH & Co. KG zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Applied Geotechnical Engineering, która odbędzie się w Krakowie.

Tematyka konferencji obejmuje zakres szeroko pojętych problemów terenów pogórniczych w aspekcie środowiskowym, budownictwa podziemnego i tunelowego, monitoringu i badań geotechnicznych, geomechaniki w górnictwie. Konferencja kierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką, głównie naukowców, studentów, przedstawicieli przemysłu, władz samorządowych, przedstawicieli firm i biur projektowych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej konferencji Applied Geotechnical Engineering.

Rada Naukowa Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk— kadencja 2023-2026

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ:

 • prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – Przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza – Zastępca Przewodniczącego
 • prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński – Zastępca przewodniczącego
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy – Członek Prezydium

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ:

 • dr hab. inż. Izabela Bryt-Nitarska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak
 • dr hab. inż. Lucyna Florkowska, prof. IMG PAN
 • dr hab. inż. Elżbieta Fornalik-Wajs, prof. AGH
 • dr inż. Paweł Jamróz
 • prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Krause
 • dr hab. inż. Jerzy Krawczyk,  prof. IMG PAN
 • dr hab. inż. Alicja Krzemień, prof. GIG
 • dr hab. inż. Mateusz Kudasik,  prof. IMG PAN
 • dr inż. Rafał Misa
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki
 • dr inż. Piotr Ostrogórski
 • dr hab. inż. Anna Pajdak,  prof. IMG PAN
 • prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
 • prof. dr hab. inż. Jakub Siemek
 • dr hab. inż. Przemysław Skotniczny, prof. IMG PAN
 • dr Jacek Sobczyk
 • prof. dr hab. inż. Antoni Sroka
 • prof. dr hab. inż. Leszek Szojda
 • prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
 • prof. dr hab. inż. Wacław Trutwin
 • prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak
 • prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk
 • prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

dr hab. inż. Przemysław Skotniczny, prof. IMG PAN
Dyrektor Instytutu

email: skotniczny@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (36)


dr inż. Paweł Jamróz
Zastępca Dyrektora ds. naukowych

email: jamroz@imgpan.pl

tel: 12 637-62-00 (30)

Co lubi każdy Galileusz? — dwie rzeczy:
cudzy pogrzeb, własny jubileusz,

Jan Sztaudynger

Silni wiedzą – patrzący w przyszłość

W dniu 1 lipca 1954 roku decyzją ówczesnego prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jana Dembowskiego powołany został do istnienia Zakład Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie przy Al. Mickiewicza 30 (AGH — budynek A1). W dniu 1 lipca 2014 roku upłynęło 60 lat od tego wydarzenia, zatem my dumni mieszkańcy Galicji — a przy okazji pracownicy Instytutu Mechaniki Górotworu PAN — postanowiliśmy uczynić zadość słowom zacytowanego na wstępie bon motu. I tak oto 27 czerwca 2014 r. odbyła się w siedzibie naszego instytutu przy ul. Reymonta 27 w Krakowie jednodniowa konferencja pod hasłem „Górotwór jako ośrodek wielofazowy — 60 lat Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w służbie nauki i techniki”. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes PAN prof. dr hab. inż. Michał Kleiber.

Przemawia Prezes PAN prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

Celem spotkania było nie tylko podsumowanie sześćdziesięciu lat działalności Instytutu, ale także przypomnienie dorobku naukowego trzech wybitnych uczonych, których życie i praca były ściśle związane z IMG PAN. W 2014 r. przypada 100 rocznica urodzin śp. prof. dr hab. inż. Jerzego Litwiniszyna — kierującego Instytutem w latach 1958-1987, 85 rocznica urodzin jego wieloletniego zastępcy i człowieka, któremu Instytut zawdzięcza swoją obecną siedzibę — prof. dr hab. inż. Stanisława Knothego, oraz 82 rocznica urodzin prof. dr hab. inż. Wacława Trutwina — ucznia prof. Jerzego Litwiniszyna, który kierował instytutem w latach 1987-2003.

W spotkaniu wzięło udział 157 osób, a wśród nich reprezentujący władze Polskiej Akademii Nauk jej Prezes — prof. dr hab. inż. Michał Kleiber oraz reprezentująca Ministra Gospodarki Pani Anna Margis – Naczelnik Wydziału Finansowania Górnictwa oraz Węgla Brunatnego i Surowców Nieenergetycznych Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki. Obecni byli także liczni przedstawiciele środowiska naukowego i przemysłowego oraz — oczywiście — dzisiejsi i dawni pracownicy naszego Instytutu.

Konferencje rozpoczęło krótkie przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci z historii IMG PAN, w którym szczególną uwagę poświecono osobie pierwszego dyrektora Instytutu, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych, wybitnego naukowca oraz twórcy oryginalnej polskiej szkoły inżynierów górniczych, prof. dr hab. inż. Witolda Budryka. Zwrócono również uwagę na znaczenie, jakie dla rozwoju placówki miało uzyskanie w 1968 r. własnej siedziby oraz przekształcenie w roku 1977 Zakładu w Instytut Mechaniki Górotworu.

Medal Polskiej Akademii Nauk i dyplom jego nadania

Po wstępie głos zabrał Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. inż. Michał Kleiber. Mówca pogratulował zespołowi IMG PAN dotychczasowych osiągnięć oraz poinformował, iż w dowód uznania za dotychczasową działalność Prezydium PAN podjęło decyzję o odznaczeniu Instytutu Mechaniki Górotworu Medalem Polskiej Akademii Nauk.

Kolejnym mówcą był dyrektor IMG PAN, prof. Wacław Dziurzyński. Scharakteryzował on zarówno dorobek Instytutu, jak i jego bieżącą działalność oraz omówił perspektywy na przyszłość. Swoje wystąpienie prof. Dziurzyński zakończył słowami: „Kończąc moje wystąpienie, chciałbym gorąco podziękować wszystkim pracownikom Instytutu, szczególnie tym, co są już na emeryturze, za wasz trud i codzienną pracę na rzecz nauki oraz działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w przemyśle wydobywczym i ochrony powierzchni. Dziękuję również naszym partnerom naukowym i przemysłowym, za waszą przychylność i współpracę w osiąganiu wytyczonych celów”.

Następnie prof. Wacław Dziurzyński poinformował zebranych, że w dowód uznania za dotychczasową działalność Prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski, uhonorował pracowników Instytutu wysokimi odznaczeniami państwowymi. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej odznaczonych udekorował prof. Michał Kleiber:

 • Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Wacław Dziurzyński, Paweł Ligęza i Andrzej Krach,
 • Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Marek Gawor, Jerzy Krawczyk, Adam Kanciruk i Janusz Kruczkowski,
 • Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Przemysław Skotniczny, Mirosław Wierzbicki i Janusz Nurkowski,
 • Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Jarosław Aksamit, Tadeusz Bacia, Wiesław Chmiel, Teresa Pałka i Elżbieta Poleszczyk,
 • Srebrne Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Bożena Bysiek, Zbigniew Lizak i Jan Palacz.

Przemawia Dyrektor IMG PAN, prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński

Na wniosek dyrektora IMG PAN Minister Gospodarki RP Janusz Piechociński nadał szczególnie zasłużonym dla górnictwa pracownikom IMG PAN honorowe odznaki i stopnie górnicze. W imieniu Ministra Gospodarki akty nadania honorowych stopni górniczych wręczyła mianowanym Pani Anna Margis. Otrzymali je:

 • odznakę „Zasłużony dla Górnictwa RP” otrzymał: Wacław Dziurzyński,
 • stopień Generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia otrzymali: Wacław Dziurzyński i Anton Sroka,
 • stopień Dyrektora Górniczego I Stopnia otrzymali: Janusz Kruczkowski, Norbert Skoczylas i Przemysław Skotniczny,
 • stopień Dyrektora Górniczego II Stopnia otrzymał: Paweł Jamróz,
 • stopień Inżyniera Górniczego otrzymali: Jakub Janus, Mateusz Kudasik, Rafał Misa, Tomasz Murzyn i Piotr Ostrogórski,
 • stopień Technika Górniczego otrzymali: Jarosław Aksamit i Tadeusz Bacia.

Odznaczeni pracownicy IMG PAN

Po zakończeniu ceremonii dekoracji głos zabrali nasi goście. Serdeczne gratulacje dla Dyrekcji i całego Zespołu IMG PAN przekazali m.in.:

Pani Anna Margis, Naczelnik w Departamencie Górnictwa Ministerstwa Gospodarki, odczytuje list gratulacyjny Ministra Gospodarki

 • Pani Anna Margis, która odczytała list gratulacyjny skierowany na ręce Dyrektora IMG PAN przez Ministra Gospodarki RP Pana Janusza Piechocińskiego,
 • Pan profesor Andrzej Tytko, który przekazał gratulacje i życzenia w imieniu Jego Magnificencji Rektora AGH Pana prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki,
 • Pan profesor Ryszard Tadeusiewicz, Członek Rzeczywisty PAN, Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PAN, rektor AGH w latach 1998-2005,
 • Pan profesor Józef Dubiński, Dyrektor Naczelny Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach,
 • Pan Wojciech Magiera, Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach,
 • Pan Andrzej Tor, który przekazał gratulacje i życzenia w imieniu Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
 • Pan Bogusław Syrek, który przekazał gratulacje i życzenia w imieniu Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Niestety, brak czasu uniemożliwił wszystkim naszym gościom zabranie głosu i większość z nich musiała się ograniczyć do przekazania osobiście prof. Dziurzyńskiemu gratulacji i życzeń dla nas wszystkich. W tym miejscu znaleźć można wspomnieć o listach gratulacyjnych, które Instytut otrzymał z okazji jubileuszu.

Następna część konferencji poświęcona była osobom tegorocznych Jubilatów. Rozpoczęła ją prezentacja sylwetki oraz dorobku naukowego śp. prof. dr hab. inż. Jerzego Litwiniszyna dokonana przez prof. Wacława Trutwina. Z kolei prof. dr hab. inż. Anton Sroka przybliżył obecnym osobę swojego nauczyciela prof. dr hab. inż. Stanisława Knothego, a na zakończenie tej części spotkania prof. Wacław Dziurzyński omówił dorobek naukowy prof. dr hab. inż. Wacława Trutwina.

Prezentacje biografii Jubilatów zakończyły oficjalną część konferencji. Po niej uczestnicy mieli okazję zwiedzić laboratoria IMG PAN, a także przygotowaną z okazji jubileuszu wystawę produkowanej w Instytucie aparatury pomiarowej oraz najważniejszych publikacji naszych pracowników, a następnie udali się na poczęstunek.

Wystawa wydawnictw i aparatury produkowanej w IMG PAN – widok ogólny

Aparatura produkowana w IMG PAN

Zwiedzanie IMG PAN – wystawa aparatury badawczej

Zwiedzanie IMG PAN – tunel aerodynamiczny

Po posiłku przyszła kolej na mniej oficjalną część konferencji, której w programie nadano tradycyjną w IMG PAN nazwę „Spotkanie pod wierzbą”. Z uwagi na liczbę obecnych nie odbyło się ono pod wspomnianym drzewem, które – choć duże i piękne – nie mogłoby pomieścić w swoim cieniu nas wszystkich, ale i tak – znowu: zgodnie z tradycją – przeciągnęło się ono do późnej nocy.

Wierzba, pod którą tradycyjnie organizowane są spotkania towarzyskie pracowników IMG PAN

Dziś jubileusz 60-lecia IMG PAN należy już do przeszłości. Jesteśmy dumni z naszych poprzedników i mamy nadzieję okazać się ich godnymi w przyszłości. A wszystkim, którzy byli z nami w tym dniu serdecznie dziękujemy za obecność, za życzenia i wszystkie ciepłe słowa, których nam nie szczędzili.

Dyrekcja i Pracownicy
Instytutu Mechaniki Górotworu PAN

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, jest prowadzenie badań naukowych z zakresu fizyki skał, fizykochemii przepływów cieczy i gazów, geomechaniki, geotechniki, technologii górniczych oraz wybranych zagadnień inżynierii środowiska, w szczególności:

 • właściwości mechanicznych skał oraz ich struktur geometrycznych,
 • nieustalonych przepływów płynów w sieciach,
 • przepływów płynów w ośrodkach porowatych,
 • metrologii płynów i ciał stałych,
 • zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego, inżynierii środowiska i środowiska kopalń,
 • stanów naprężeń i przemieszczeń w górotworze.

Odnosząc się do aktualnych potrzeb gospodarki Polski i uwzględniając perspektywy integracji europejskiej Instytut Mechaniki Górotworu ukierunkował swoją działalność na wykorzystanie technik informatycznych i nowoczesnych technologii w ramach następującego tematu działalności statutowej: „Zjawiska w płynach i ośrodku skalnym z uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań.

Główne kierunki badań w ramach tego programu obejmują:

 • rozwój metod prognozowania zagrożeń infrastruktury nad- i podziemnej ze strony ośrodka skalnego z wykorzystaniem modelowania komputerowego,
 • badania możliwości wykorzystania ośrodka skalnego do składowania paliw lub odpadów (w tym odpadów toksycznych i promieniotwórczych),
 • nowe metody i przyrządy do pomiarów parametrów charakteryzujących przepływ gazów,
 • rozwój metod prognozy przewietrzania w oparciu o monitoring i symulację numeryczną.
Skip to content