Laboratoryjny tunel aerodynamiczny z termoanemometrycznym systemem pomiarowym

Laboratoryjny tunel aerodynamiczny z termoanemometrycznym systemem pomiarowym

 

Pracownia Metrologii Przepływów posiada w swojej ofercie wykonywane na indywidualne zamówienie tunele aerodynamiczne. Wyposażone są one w kompletne oprzyrządowanie umożliwiające przeprowadzanie pomiarów termoanemometrycznych dla różnych rodzajów sond: jedno-, dwu- i trójwłóknowych.

W skład systemu pomiarowego wchodzą:

 • wlot (konfuzor), wykonany z poliwęglanu (1)
 • część pomiarowa, wykonana z poliwęglanu (2)
 • wentylator, którego prędkość obrotowa regulowana jest za pośrednictwem falownika (3)
 • ulownica, zapewniająca laminarność przepływu powietrza w tunelu (4)
 • zdejmowany panel (5)
 • układ pozycjonowania sondy, złożony z dwóch przesuwnych stolików z silnikami krokowymi (6)
 • komputer typu nettop, wraz z oprogramowaniem Hot-Wire Turbulence Measurement System służącym do akwizycji danych i sterowania pomiarem (7)
 • moduł pomiarów anemometryczno-termometrycznych ATU 08, umożliwiający zarówno realizację funkcji termoanemometru stałotemperaturowego (CTA), jaki i stałoprądowego (CCA), wraz z kompletem sond termoanemometrycznych (8)
 • karta pomiarowa A/C USB, zapewniająca synchroniczny pomiar czterech kanałów z częstotliwością do 100 kHz (9)

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji technicznej tunelu: pdf Instrukcja tunelu

Filmy prezentujące działanie tunelu: tunel1, tunel2, tunel3

Moduł ATU 08 pełni funkcję przetwornika sygnałów z czujników na napięciowe sygnały wyjściowe proporcjonalne do prędkości przepływu i temperatury badanego medium. Składa się z czterech kanałów pomiarowych. Każdy kanał posiada dwa tory pomiarowe mogące realizować funkcję termometru stałoprądowego (CCT) lub termoanemometru stałotemperaturowego (CTA). W skład zestawu pomiarowego wchodzi komplet czujników pomiarowych, wraz z obsadkami łączącymi czujniki z modułem, moduł pomiarowy oraz zewnętrzny zasilaczy sieciowy. Konfiguracja zestawu pomiarowego zależy od przeznaczenia i jest ustalana indywidualnie dla każdego systemu pomiarowego. Dotyczy to ilości kanałów i torów pomiarowych, ich parametrów, realizowanych funkcji oraz ilości i typu czujników pomiarowych.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji technicznej modułu: pdf Instrukcja ATU 08

Oprogramowanie Hot-Wire Turbulence Measurement System umożliwia wygodne sterowanie procesem pomiarowym. Wszystkie komponenty systemu: falownik, układ pozycjonowania sondy, karta pomiarowa podłączane są do komputera za pomocą interfejsu USB. Regulacja ich nastaw odbywa się z poziomu programu. Program posiada zaimplementowane dwa tryby pomiaru:

 • manualny - umożliwiający przygotowanie eksperymentu, dobranie prędkości i położenia sondy, wykonanie wstępnych pomiarów itp.
 • automatyczny - wykonujący serię pomiarów dla różnych prędkości i położeń sondy. Zarówno prędkość, jak i pozycja sondy zmieniane są w sposób automatyczny w zadanym wcześniej przedziale zmienności oraz z konkretnym krokiem.