Przejdź do treści

Przetargi

PN/02/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację hydraulicznej maszyny wytrzymałościowej

Oznaczenie sprawy: PN/02/2020. Data zamieszczenia: 23.06.2020. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na modernizację i remont maszyny wytrzymałościowej Instron 8500 Rock Testing System. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku… 

PN/01/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację hydraulicznej maszyny wytrzymałościowej

Oznaczenie sprawy: PN/01/2020. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na modernizację hydraulicznej maszyny wytrzymałościowej Instron 8500 Rock Testing System o zakresie 5 000 kN. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004… 

Skip to content