Aktualności

23.04.2015

Seminarium

dr inż. Agnieszka Maj
Instytut Mechaniki Górotworu PANGórnictwo solne. Historia i nowoczesność w XXI wieku

16.04.2015

Seminarium

dr hab. Marek Gawor prof. IMG PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PANUwagi dotyczące wykonania zdjęć i umieszczenia anemometru stacjonarnego w celu poprawnego wyznaczenia natężenia przepływu powietrza w wyrobisku kopalnianym

9.04.2015

Seminarium

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk prof. IMG PAN, dr inż. Przemysław Skotniczny
Instytut Mechaniki Górotworu PAN<Turbulentny przepływ powietrza w chodnikach kopalnianych

26.03.2015

Seminarium

mgr inż. Jakub Janus
Instytut Mechaniki Górotworu PANWpływ zapór przeciwwybuchowych pyłowych na pole prędkości w chodniku kopalnianym w aspekcie wskazań anemometru stacjonarnego

26.02.2015

Seminarium

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk prof. IMG PAN
Instytut Mechaniki Górotworu PANPrzykłady określania warunków brzegowych dla modelowania przepływów w wyrobiskach kopalnianych metodą objętości skończonej

5.02.2015

Seminarium

dr hab. inż. Beata Hejmanowska prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieModel koncepcyjny jakości danych przestrzennych oraz wykorzystanie rozkładu Laplace'a do szacowania niepewności

13.01.2015

Seminarium

Jafar Hanslod, Nathalie Grand
ENSIAME (Francja)Fluent computation for thermal wave anemometer and LabVIEW programming to perform research in measurement flow

23.10.2014

Seminarium

mgr inż. Anna Pajdak
Instytut Mechaniki Górotworu PANModyfikowane sorbenty sodowe w usuwaniu zanieczyszczeń typu kwasowego z gazów odlotowych

5.06.2014

Seminarium

dr inż. Władysław Cierniak
Instytut Mechaniki Górotworu PANNieco o fotografii i fotogrametrii technicznej i laboratoryjnej cz. III

29.05.2014

Seminarium

dr inż. Władysław Cierniak
Instytut Mechaniki Górotworu PANNieco o fotografii i fotogrametrii technicznej i laboratoryjnej cz. II

22.05.2014

Seminarium

dr inż. Władysław Cierniak
Instytut Mechaniki Górotworu PANNieco o fotografii i fotogrametrii technicznej i laboratoryjnej

15.05.2014

Seminarium

mgr inż. Piotr Ostrogórski
Instytut Mechaniki Górotworu PANZastosowanie metody całkowania bryły prędkości do wyznaczania strumienia objętości powietrza w wyrobisku górniczym

17.04.2014

Seminarium

mgr inż. Tomasz Siwek
Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieEksperymentalne i numeryczne badanie kinematyki przepływu w wentylatorach promieniowych i jej związków z osiągami maszyny

20.03.2014

Seminarium

mgr inż. Piotr Leśniak
Instytut Mechaniki Górotworu PANProjekt systemu do analizy i wizualizacji ruchu ziarn w przesypach przenośnikowych

20.02.2014

Seminarium

mgr inż. Marta Skiba
Instytut Mechaniki Górotworu PANBadania weryfikacyjne in vitro skuteczności metody dr Clark na przykładzie wybranych mikroorganizmów

12.02.2014

Seminarium

dr inż. Andrzej Krach
Instytut Mechaniki Górotworu PANSposób wyznaczania bocznic przekątnych w kopalnianej sieci wentylacyjnej

Skip to content