Przejdź do treści

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego

Pracownia Wentylacji Kopalń Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie poszukuje pracownika z ukończonymi wyższymi studiami magisterskimi (w dziedzinie maszyn cieplnych i przepływowych lub pokrewnej), na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego, z perspektywą awansu na stanowisko asystenta. Wymagania stawiane kandydatom: ukończone wyższe studia… Czytaj dalej »Konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego

Konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego

Pracownia Metrologii Przepływów Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie poszukuje pracownika z ukończonymi studiami magisterskimi (na jednym z kierunków: fizyka, elektronika, informatyka, automatyka, robotyka, metrologia, mechanika, mechatronika lub pokrewnym), na stanowisko inżynieryjno-techniczne, z perspektywą awansu na stanowisko asystenta. Opis stanowiska:… Czytaj dalej »Konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Wentylacji Kopalń

Kandydatom stawia się następujące wymagania: Spełnienie wymogów ustawy o Polskiej Akademii Nauk (z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dz.U. Nr 96, poz. 619) odnośnie pracowników naukowych. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie górnictwo. Znaczne doświadczenie i dorobek… Czytaj dalej »Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Wentylacji Kopalń

Informacja o wyborze Dyrektora IMG PAN

W wyniku konkursu, Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2019 r. powierzył Panu dr inż. Przemysławowi Skotnicznemu funkcję Dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu PAN na okres czteroletniej kadencji do dnia 31 marca 2023 r.

Skip to content