Aktualności

07.04.2016

Seminarium

dr inż. Ireneusz Czajka Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Akustyczne aspekty eksploatacji wentylatorów

31.03.2016

Seminarium

dr inż. Elżbieta Poleszczyk, dr inż. Andrzej Rachalski, mgr inż. Małgorzata Zięba Instytut Mechaniki Górotworu PAN Zastosowanie fal cieplnych do pomiaru prędkości przepływu mieszaniny ...

17.03.2016

Seminarium

Dr inż. Bartłomiej Głuch Instytut Mechaniki Górotworu PAN Komfort cieplny

10.03.2016

Seminarium

Dr hab. Marek Gawor prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Prawa zachowania w mechanice płynów cz. 2

03.03.2016

Seminarium

Dr hab. inż. Adam Kanciruk prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN 5 lat pomiarów odkształceń posadzki hangaru lotniczego

25.02.2016

Seminarium

Dr hab. Marek Gawor prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Prawa zachowania w mechanice płynów cz1.

19.11.2015

Seminarium

Miao Lei Gang Anhui University of Science and Technology in Huainan City Mining in China- Prospects and Development

15.10.2015

Seminarium

dr inż. Janusz Nurkowski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Indukcyjny czujnik przemieszczania z otwartym i nieruchomym magnetowodem w pomiarze ruchu tłuka pracy GTA-10

08.10.2015

Seminarium

Małgorzata Zięba Instytut Mechaniki Górotworu  PAN Wpływ temperatury na stabilność pracy detektorów MCP-N

01.10.2015

Seminarium

Mgr inż. Magdalena Bundyra Instytut Mechaniki Górotworu PAN Zastosowanie systemów rozproszonych w wizualizacjach 3D

16.06.2015

Seminarium

Dr inż. Andrzej Nowakowski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Zasada naprężeń efektywnych w mechanice skał w świetle wyników badań laboratoryjnych. Cz. II - Metodyka badań laboratoryjnych ...

11.06.2015

Seminarium

Dr inż. Andrzej Nowakowski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Zasada naprężeń efektywnych w mechanice skał w świetle wyników badań laboratoryjnych. Cz. I - Historia i podstawy teoretyczne

10.12.2017

Porównanie wartości wybranych parametrów opisujących procesy sorpcji i transportu gazów w próbkach węgla kamiennego przy zastosowaniu różnych metod pomiarowych

Temat rozprawy: Porównanie wartości wybranych parametrów opisujących procesy sorpcji i transportu gazów w próbkach węgla kamiennego przy zastosowaniu różnych metod pomiarowych Doktorant: mgr ...

10.06.2015

Obrona pracy doktorskiej

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Mateusza Kudasika: „Porównanie wartości wybranych parametrów opisujących procesy sorpcji i transportu gazów w próbkach węgla kamiennego przy ...

28.05.2015

Seminarium

Dr inż. Władysław Cierniak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Wyznaczenie lokalizacji i orientacji anemometru w wyrobisku górniczy

21.05.2015

Seminarium

Dr hab. Juliusz Topolnicki Instytut Mechaniki Górotworu PAN Sorpcjomat z nadążnym dozowaniem gazu do pojemnika próbki