Przejdź do treści

Przetargi

PN/05/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przepływomierza ultradźwiękowego z akcesoriami

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020. Data zamieszczenia: 03.09.2020. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Ogłoszenie o zamówieniu… Czytaj dalej »PN/05/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przepływomierza ultradźwiękowego z akcesoriami

PN/03/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty w części 1. i unieważnieniu części 2.

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020 Data zamieszczenia: 20.08.2020 Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych… Czytaj dalej »PN/03/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty w części 1. i unieważnieniu części 2.

PN/03/2020 Zmiana treści załącznika 1 do SIWZ, zmiana terminu

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020. Data zamieszczenia: 07.08.2020. Uprzejmie informujemy, że załącznik nr. 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę przyrządów pomiarowych został zmieniony Informujemy również, że został wydłużony termin składania ofert Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu… Czytaj dalej »PN/03/2020 Zmiana treści załącznika 1 do SIWZ, zmiana terminu

PN/04/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sond do pomiaru poziomu wody wraz z wyposażeniem dodatkowym

Oznaczenie sprawy: PN/04/2020. Data zamieszczenia: 03.08.2020. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę sond do pomiaru poziomu wody wraz z wyposażeniem dodatkowym. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku… Czytaj dalej »PN/04/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sond do pomiaru poziomu wody wraz z wyposażeniem dodatkowym

PN/03/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przyrządów pomiarowych

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020. Data zamieszczenia: 03.08.2020. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę przyrządów pomiarowych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019… Czytaj dalej »PN/03/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przyrządów pomiarowych

Skip to content