Rozprawy, monografie

Editorial Committee:

  • Editor in Chief: Prof. Wacław Dziurzyński,
  • Editorial secretary: Prof. Paweł Ligęza,
  • Technical editor: BSc Jan Palacz.

Index: ISSN 1731-8416

SERIA 9 Modelowanie wpływu przestojów frontu eksploatacyjnego na deformację powierzchni

Autor/autorzy:

Jerzy Cygan

Data publikacji:

2005

SERIA 10 Zasady pomiarów przepływów powietrza w wyrobiskach kopalnianych. Wybrane sposoby kontroli i kalibracji przyrządów pomiarowych

Autor/autorzy:

Praca zbiorowa pod redakcją Wacława Dziurzyńskiego

Data publikacji:

2017

SERIA 7 Wyrzuty węgla i gazu w aspekcie badań eksperymentalnych zjawisk gazodynamicznych w brykietach węglowych nasyconych gazem

Autor/autorzy:

Marek Gawor

Data publikacji:

2004

SERIA 8 Rozwój strugi powietrza w dyfuzorze prostokątnym

Autor/autorzy:

Przemysław Skotniczny

Data publikacji:

2004

SERIA 5 Wpływ warunków termicznych na zmianę niektórych właściwości fizycznych i strukturalnych wybranych skał

Autor/autorzy:

Andrzej NowakowskiMariusz MłynarczukTeresa RatajczakJerzy Gustkiewicz

Data publikacji:

2003

SERIA 6 Wpływ przestojów frontu eksploatacji podziemnej na przebieg przemieszczeń i deformacji terenu

Autor/autorzy:

Praca zbiorowa pod redakcją Jadwigi Rogowskiej

Data publikacji:

2004

SERIA 3 Wybrane problemy współdziałania budowli z górotworem

Autor/autorzy:

Lucyna Florkowska

Data publikacji:

2003

SERIA 4 Zmiany stanu naprężenia i wytężenia materiału w trakcie prowokowania i inicjacji laboratoryjnego wyrzutu skalno-gazowego

Autor/autorzy:

Mirosław Wierzbicki

Data publikacji:

2003

SERIA 1 Termoanemometryczna metoda wyznaczania wektora prędkości przepływu gazu

Autor/autorzy:

Elżbieta Poleszczyk

Data publikacji:

2002

SERIA 2 Symulacja numeryczna procesu przewietrzania sieci wentylacyjnej kopalni

Autor/autorzy:

Wacław Dziurzyński

Data publikacji:

2002

Skip to content