Przejdź do treści

2011

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 13, nr 1-4

 1. Wstępne badanie rdzeni wiertniczych dolomitów z OZG Rudna w aspekcie potencjalnego zagrożenia zjawiskami gazo-geodynamicznymi
  Mariusz Młynarczuk, Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 2. Struktury odmienione węgla kamiennego w strefach zaburzeń tektonicznych – propozycja klasyfikacji
  Katarzyna Godyń (PDF do pobrania)
 3. Badania właściwości sorpcyjno-odkształceniowych węgla w stanie obciążenia okólnego
  Barbara Dutka, Juliusz Topolnicki (PDF do pobrania)
 4. Wyznaczanie efektywnego współczynnika dyfuzji za pomocą nowatorskiego układu do pomiarów akumulacji i uwalniania gazów z próbek węglowych
  Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas, Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 5. Wpływ prędkości obciążania na wartości pewnych stałych materiałowych uzyskiwanych w teście konwencjonalnego trójosiowego ściskania
  Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak (PDF do pobrania)
 6. Termiczne właściwości indukcyjnego, bezrdzeniowego czujnika odkształceń – teoria i praktyka
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 7. Numeryczna analiza metod geotechnicznych minimalizujących wpływ przemieszczeń powierzchni terenu wywołanych eksploatacją podziemną
  Rafał Misa, Krzysztof Tajduś, Anton Sroka (PDF do pobrania)
 8. Dobór i kalibracja praw konstytutywnych dla podłoża obiektów budowlanych
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk, Agnieszka Maj, Jerzy Cygan (PDF do pobrania)
 9. Instalacja aparatury pomiarowej w hangarze lotniczym. Pomiar i rejestracja odkształceń posadzki
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 10. Konwergencja w warunkach nieregularnie rozproszonych wyrobisk, na przykładzie kopalni Wieliczka
  Agnieszka Maj (PDF do pobrania)
 11. Opracowanie narzędzi programowych dla celów odtworzenia zaistniałych zdarzeń i katastrof oraz ich weryfikacja na podstawie danych „post”
  Wacław Dziurzyński, Stanisław Wasilewski, Andrzej Krach, Teresa Pałka (PDF do pobrania)
 12. Eksperymentalne i modelowe badanie procesu mieszania powietrza i metanu w strudze wytwarzanej przez kopalnianą inżektorową stację odmetanowania
  Jerzy Krawczyk, Jakub Janus (PDF do pobrania)
 13. Porównanie symulacji numerycznych z wynikami pomiarów rozkładów pól prędkości w przekrojach chodników kopalnianych
  Jakub Janus, Jerzy Krawczyk, Janusz Kruczkowski (PDF do pobrania)
 14. Określenie prędkości poślizgu przy stycznym przepływie powietrza nad złożem porowatym
  Przemysław Skotniczny (PDF do pobrania)
 15. Nowa metoda pomiaru małych prędkości w tunelu aerodynamicznym
  Wiesław Chmiel, Andrzej Krach, Janusz Kruczkowski, Stanisław Millak (PDF do pobrania)
 16. Pomiar prędkości powietrza termoanemometrami w innych warunkach niż przeprowadzano ich wzorcowanie
  Władysław Cierniak (PDF do pobrania)
 17. Koncepcja precyzyjnego pomiaru parametrów przepływów gazów w zakresie małych prędkości z uwzględnieniem zmiany zwrotu i temperatury
  Katarzyna Socha, Paweł Jamróz, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF do pobrania)
 18. Analiza teoretyczna i opracowanie założeń oraz prognozowanie niepewności i obszaru aplikacyjnego systemu pomiarowego anemometru wibracyjnego
  Jan Kiełbasa, Konrad Papierz, Andrzej Rachalski (PDF do pobrania)
 19. Pomiary opływu wybranych modeli metodą cyfrowej anemometrii obrazowej
  Marek Gawor, Katarzyna Mnich-Medoń, Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 20. Tunel aerodynamiczny przystosowany do badań metodą cyfrowej anemometrii obrazowej
  Marek Gawor, Jerzy Gorgoń, Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 21. Analiza powstawania przepływu wstecznego przy opływie ciał sztywnych
  Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)
 22. O cyrkulacji atmosfery w otamowanym rejonie ściany wydobywczej
  Wacław Trutwin, Janusz Cygankiewicz (PDF do pobrania)
Skip to content