Przejdź do treści

2013

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 15, nr 1-2

 1. Walidacja programu komputerowego do prognozowania przewietrzania kopalni z zastosowaniem metod optymalizacji numerycznej – etap II
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka, Stanisław Wasilewski (PDF do pobrania)
 2. Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu w wyrobisku kopalni
  Janusz Kruczkowski, Piotr Ostrogórski (PDF do pobrania)
 3. Wieloskalowe modelowanie przepływu w rejonie ściany – wybrane zagadnienia
  Jerzy Krawczyk, Jakub Janus, Piotr Ostrogórski, Teresa Pałka (PDF do pobrania)
 4. Anemometr z falą cieplną – generowanie i analiza sygnału
  Paweł Ligęza, Jan Kiełbasa, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Katarzyna Socha, Jan Palacz (PDF do pobrania)
 5. Dynamika anemometru a średnia prędkość przepływu
  Paweł Jamróz (PDF do pobrania)
 6. Badania opływu czujników anemometrycznych
  Maciej Bujalski, Marek Gawor, Jerzy Gorgoń, Marta Tichoruk, Mariusz R. Sławomirski, Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 7. Tunel aerodynamiczny o obiegu zamkniętym, ze stabilizacją temperatury i wilgotności powietrza, przystosowany do pomiarów metodami optycznymi
  Maciej Bujalski, Marek Gawor, Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 8. Wpływ temperatury układu węgiel-metan na własności sorpcyjne węgla ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki sorpcji/dyfuzji
  Norbert Skoczylas, Mirosław Wierzbicki, Tomasz Murzyn (PDF do pobrania)
 9. Optymalizacja procesu automatycznej klasyfikacji cech strukturalnych węgla z obszarów zagrożonych wyrzutami gazów i skał opartego na metodach rozpoznawania obrazów
  Mariusz Młynarczuk, Katarzyna Godyń, Jarosław Aksamit (PDF do pobrania)
 10. Porównanie wyników pomiaru deformacji próbki tensometrami elektrooporowymi i metodą fotogrametryczną
  Andrzej Nowakowski, Jacek Sobczyk, Janusz Nurkowski, Marek Gawor, Zbigniew Lizak, Maciej Bujalski (PDF do pobrania)
 11. Pomiar przepływu turbulentnego w modelu skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym z wykorzystaniem Cyfrowej Anemometrii Obrazowej PIV
  Maciej Bujalski, Marek Jaszczur (PDF do pobrania)
 12. Stanowisko laboratoryjne do badania sprzężenia ciernego z regulacją nacisku koła na szynę
  Dominik Kęsek (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 15, nr 3-4

 1. Model numeryczny procesu sorpcji wymiennej CO2/CH4
  Barbara Dutka, Mateusz Kudasik, Juliusz Topolnicki (PDF do pobrania)
 2. Pomiary kinetyki procesów sorpcyjnych zachodzących w układzie węgiel-metan przy wykorzystaniu różnych narzędzi badawczych
  Mateusz Kudasik (PDF do pobrania)
 3. Model hybrydowy złoża porowatego
  Przemysław Skotniczny, Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)
 4. Przyrząd do wzorcowania indukcyjnego czujnika odkształceń, rezultaty i niepewność wzorcowania
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 5. Wyznaczenie współczynnika dyfuzji cieplnej κ z rozkładu amplitudy fali cieplnej
  Jan Kiełbasa (PDF do pobrania)
 6. Modelowanie analogowego układu generacji fali temperaturowej
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 7. Anemometr z falą cieplną i anemometr TSI – porównanie
  Dominik Kęsek, Jan Kiełbasa, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski (PDF do pobrania)
 8. Istotne problemy modelowania numerycznego oddziaływania eksploatacji podziemnej na obiekty budowlane
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk, Agnieszka Maj, Jerzy Cygan (PDF do pobrania)
 9. Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na drogi szybkiego ruchu. Analiza przypadków eksploatacji górniczej
  Krzysztof Tajduś, Rafał Misa, Anton Sroka (PDF do pobrania)
 10. Obserwacja oddziaływania wyrobisk na powierzchnię terenu w warunkach kopalń soli
  Agnieszka Maj, Lucyna Florkowska (PDF do pobrania)
 11. Nowe rozwiązanie konstrukcyjne głowicy pomiarowej strunowego tensometru gruntowego. Kontynuacja obserwacji odkształceń posadzki hangaru i wychylenia wieży kościoła. Obserwacja wpływu wstrząsów komunikacyjnych na budynek mieszkalny
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 12. Zmiany strukturalne węgla a wartość efektywnego współczynnika dyfuzji – wstępne pomiary stereologiczne
  Marta Skiba (PDF do pobrania)
 13. Fractal structures and self-similar forms in the artwork of Salvador Dali
  Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)
Skip to content