Przejdź do treści

2015

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 17, nr 1-2

 1. Rozwój systemów symulacji procesu przewietrzania w rejonie ściany z uwzględnieniem czujników systemu gazometrii
  Wacław Dziurzyński, Teresa Pałka, Andrzej Krach, Stanisław Wasilewski (PDF do pobrania)
 2. Ocena możliwości wykorzystania skaningu laserowego do budowy modeli numerycznych
  Jakub Janus (PDF do pobrania)
 3. Uwzględnienie kształtu i wysokości spągu w wyniku pomiaru pola przekroju dla obudowy typu ŁP
  Piotr Ostrogórski (PDF do pobrania)
 4. Koncepcja pomiaru małych prędkości przepływu w oparciu o zjawisko złożenia dwóch fal temperaturowych
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 5. Podstawy dozymetrii chemicznej
  Małgorzata Zięba (PDF do pobrania)
 6. Zastosowanie systemów rozproszonych w wizualizacjach 3D
  Magdalena Bundyra, Jerzy Wiciak (PDF do pobrania)
 7. Badanie intensywności wstrząsów pochodzenia komunikacyjnego w budynku mieszkalnym
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 8. O granicach stosowalności klasycznych związków Terzaghiego i Biota w mechanice skał
  Andrzej Nowakowski (PDF do pobrania)
 9. Zmodyfikowany indukcyjny czujnik przemieszczenia w pomiarze ruchu tłoka prasy GTA-10
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 10. Naprężenia rezydualne w brykiecie węglowym i ich wpływ na wielkość sorpcji ditlenku węgla
  Mirosław Wierzbicki, Tomasz Murzyn (PDF do pobrania)
 11. Uwalnianie metanu z prób węglowych – fizyka zjawiska i metoda pomiarowa
  Norbert Skoczylas, Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 12. Przegląd laboratoryjnych metod i narzędzi pomiarowych układu węgiel-metan
  Mateusz Kudasik (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 17, nr 3-4

 1. Narzędzia komputerowe dla wariantowych symulacji procesu przewietrzana z dostępem do czujników systemu gazometrycznego kopalni
  Wacław Dziurzyński, Teresa Pałka, Andrzej Krach, Stanisław Wasilewski (PDF do pobrania)
 2. Badania eksperymentalne rozkładu wektora prędkości na płaszczyźnie podziału złoże porowate – struga swobodna przy równoległym opływie złoża porowatego
  Przemysław Skotniczny, Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 3. Wykorzystanie uproszczonego modelu geomechanicznego do interpretacji zachowania się tamy podporowej w komorze Layer w Kopalni Soli Wieliczka
  Agnieszka Maj (PDF do pobrania)
 4. Analiza parametrów przepływu w tunelu aerodynamicznym z wykorzystaniem cyfrowej anemometrii obrazowej
  Magdalena Bundyra, Marek Gawor, Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 5. Badanie charakterystyk statycznych termoanemometrycznych czujników włóknowych
  Paweł Jamróz, Katarzyna Socha, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Małgorzata Zięba (PDF do pobrania)
 6. O modelu matematycznym anemometru skrzydełkowego
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 7. Badanie możliwości wykorzystania siły poosiowej anemometru skrzydełkowego do kompensacji zawyżania wyniku pomiaru prędkości zmiennych
  Piotr Ostrogórski (PDF do pobrania)
 8. Opracowanie i konstrukcja udoskonalonego miernika-rejestratora strunowego
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 9. Wpływ niektórych efektów fizycznych i fizykochemicznych na wartości parametrów prawa ciśnienia efektywnego
  Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak (PDF do pobrania)
 10. Możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji macerałów grupy inertynitu
  Marta Skiba, Mariusz Młynarczuk (PDF do pobrania)
 11. Modele teoretyczne obszaru powierzchni i rozkładu porów jako narzędzie analizy danych równowagowych niskociśnieniowej adsorpcji CO2 na adsorbentach węglowych
  Anna Pajdak (PDF do pobrania)
 12. Model emisji metanu pochodzącego z urobku w trakcie eksploatacji wyrobiska ścianowego
  Mirosław Wierzbicki, Norbert Skoczylas, Mateusz Kudasik, Tomasz Murzyn (PDF do pobrania)
Skip to content