Przejdź do treści

2008

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 10, nr 1-4

 1. Zależność wartości współczynnika Biota od rodzaju medium porowego
  Barbara Dutka, Zbigniew Lizak, Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 2. Możliwości opracowanej w IMG PAN metodyki modelowania numerycznego w zakresie oceny stanu obiektu budowlanego poddanego oddziaływaniu eksploatacji górniczej
  Lucyna Florkowska, Jerzy Cygan, Krzysztof Tajduś, Jan Walaszczyk (PDF do pobrania)
 3. Uniwersalny strunowy system pomiarowy
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 4. Błąd pomiaru odkształcenia czujnikiem indukcyjnym spowodowany pojemnością przełącznika w metodzie porównawczej
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 5. Zintegrowanie metod pomiarowych opartych na algorytmach morfologii matematycznej oraz na profilometrii laserowej w celu wyznaczenia korelacji pomiędzy parametrami strukturalno-teksturalnymi skał a geometrią ich przełamów rozdzielczych
  Mariusz Młynarczuk (PDF do pobrania)
 6. Aparatura pomiarowa do badań filtracji gazów przez brykiety węglowe w warunkach trójosiowego obciążenia
  Juliusz Topolnicki, Mateusz Kudasik (PDF do pobrania)
 7. Porównanie wybranych parametrów określających warunki inicjacyjne wyrzutów brykietów węglowych nasycanych azotem lub dwutlenkiem węgla
  Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 8. Walidacja programu VentZroby z wykorzystaniem wyników eksperymentu „in situ” i z zastosowaniem nowych algorytmów przygotowania danych wejściowych
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka, Stanisław Wasilewski (PDF do pobrania)
 9. Model przepływu powietrza w ośrodku porowatym z uwzględnieniem wewnętrznych źródeł ciepła
  Przemysław Skotniczny (PDF do pobrania)
 10. Badania czujników anemometrycznych wykorzystywanych w metodach pomiaru pola prędkości i strumienia objętości – wyznaczanie źródeł błędów, analiza niepewności
  Janusz Kruczkowski, Andrzej Krach, Jerzy Krawczyk (PDF do pobrania)
 11. Uwagi o czynnikach efektywnego sterowania ryzykiem
  Tadeusz Cyrul (PDF do pobrania)
 12. Modernizacja i rozwój stanowisk badawczych pod kątem opracowywanych nowych metod pomiaru wybranych parametrów środowiska – termoanemometr z potencjometryczną regulacją właściwości dynamicznych
  Paweł Jamróz, Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 13. Aplikacja wspomagająca pomiary termoanemometryczne
  Katarzyna Socha, Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 14. Pseudosymultaniczny pomiar prędkości i temperatury w przepływach nieustalonych
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 15. Opis metody i stanowiska pomiarowego do badania przepływów pulsacyjnych w elastycznych przewodach
  Marek Gawor (PDF do pobrania)
 16. Bezwzględna metoda pomiaru prędkości przepływu anemometrem z drgającym grzanym włóknem
  Jan Kiełbasa (PDF do pobrania)
 17. Modelowanie przepływu w ośrodku porowatym z nieliniowym prawem filtracji
  Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)
 18. Metoda oszacowania objętości pustek w zrobach otamowanego pola pożarowego na postawie pomiarów ciśnienia
  Wacław Trutwin (PDF do pobrania)
Skip to content