Przejdź do treści

2018

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 20, nr 1

 1. Meine Begegnungen mit Professor Dr. Stanisław Knothe – ein Nachruf
  Helmut Kratzsch (PDF do pobrania)
 2. Relacje profesora Stanisława Knothego z Głównym Instytutem Górnictwa
  Józef Dubiński, Andrzej Kowalski (PDF do pobrania)
 3. Profesor Stanisław Knothe. Wspomnienia
  Wacław Trutwin (PDF do pobrania)
 4. Teoria Knothego – jej znaczenie dla nauki górniczej i przemysłu górniczego
  Anton Sroka (PDF do pobrania)
 5. Challenges in German subsidence research – retrospectives and perspectives
  Axel Preusse, Denise Müller, Daniel Beckers (PDF do pobrania)
 6. Scientific Importance of the Academic Achievements of Professor Knothe for Ground Movement Calculation in Germany
  Michael Hegemann (PDF do pobrania)
 7. Beitrag zur Vorausberechnung bergbaubedingter Bodenbewegungen bei diskontinuierlichem Abbaufortschritt
  Heinz-Jürgen Kateloe (PDF do pobrania)
 8. Application of generalized function of time in preventive measures undertaken in mining on account of the protection of civil structures
  Andrzej Kowalski, Piotr Gruchlik (PDF do pobrania)
 9. Numerical applications of geometric-integral theory of underground mining effect of Professor Stanisław Knothe
  Jan Białek (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 20, nr 2

 1. Modeling of land subsidence caused by salt cavern convergence applying Knothe’s theory
  Ryszard Hejmanowski, Agnieszka A. Malinowska, Andrzej Kwinta, Paweł Ulmaniec (PDF do pobrania)
 2. Wpływ ustalonego zbocza niecki górniczej na zabudowę powierzchni
  Izabela Bryt-Nitarska (PDF do pobrania)
 3. Methods for assessing resistance and threats to building structures in mining areas
  Janusz Rusek (PDF do pobrania)
 4. Modern applications of the Knothe theory in calculations of surface and rock mass deformations
  Anton Sroka, Rafał Misa, Krzysztof Tajduś (PDF do pobrania)
 5. Results of the Ground Surface Deformation Measurements in the Zone of Commencing the Roof Caving Exploitation and the Assessment of Its Impact on Buildings
  Łukasz Kapusta, Leszek Szojda (PDF do pobrania)
 6. The Application and Development of Knothe Influence Function in China
  Jiang Yan, Yang Lun, Jiang Yue, Axel Preuße, Anton Sroka (PDF do pobrania)
 7. High-intensity mining characteristics and its evaluation system of thick coal seam in China’s coalmines
  Guo Wenbing, Bai Erhu, Yang Daming (PDF do pobrania)
 8. Research Progress on Prediction of Mining Subsidence in China
  Dai Huayang, Deng Kazhong, Zhang Huaxing, Lian Xugang (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 20, nr 3

 1. Zmiany struktury wytwarzania minerałów antropogenicznych na terenie województwa śląskiego
  Krzysztof Knaś, Arkadiusz Szymanek, Daniel Zbroński (PDF do pobrania)
 2. Wyłączenie przewietrzania kopalni Ruch „Anna” – symulacja numeryczna
  Wacław Dziurzyński, Jerzy Krawczyk, Teresa Pałka, Andrzej Krach (PDF do pobrania)
 3. Wybrane katastrofy i wypadki w górnictwie polskim – zebranie danych
  Stanisław Wasilewski, Paweł Jamróz (PDF do pobrania)
 4. Koncepcja rozproszonego systemu pomiarowego parametrów fizykochemicznych rejonu ściany w oparciu o analizę metod pomiarowych parametrów atmosfery kopalni węgla kamiennego
  Janusz Kruczkowski, Piotr Ostrogórski (PDF do pobrania)
 5. Modyfikacja metody wyznaczania pasma przenoszenia anemometru z nagrzanym elementem pomiarowym
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 6. Review of developing of CO2 sequestration technology in coal seams
  Letícia Teixeira Palla Braga (PDF do pobrania)
 7. Sprawdzenie stosowalności cyfrowej anemometrii obrazowej do badania opływu ruchomych obiektów w przewodzie zamkniętym
  Marek Gawor, Jacek Sobczyk, Waldemar Wodziak, Renata Gnatowska (PDF do pobrania)
 8. Ocena właściwości i zakres zastosowania wybranych skał osadowych do wyrobu elementów dla budownictwa, drogownictwa i małej architektury
  Katarzyna Kozieł, Dorota Łochańska (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 20, nr 4

 1. Badania eksperymentalne wpływu urabiania kombajnem na warunki przewietrzania w rejonie ściany wydobywczej
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka, Stanisław Wasilewski (PDF do pobrania)
 2. Doświadczenia PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w utrzymywaniu wyrobisk przyścianowych za frontem ścian 415 i 413 w pokładzie 416
  Jacek Krupanek, Aleksander Chowaniec, Roman Gąska, Andrzej Walentek (PDF do pobrania)
 3. Przykład oddziaływania procesów geodynamicznych na stan konstrukcji budynku. Cz. 2. Model pomiarowy i obliczeniowy do analizy deformacji
  Lucyna Florkowska, Rafał Gawałkiewicz, Izabela Bryt-Nitarska, Jerzy Cygan, Agnieszka Maj (PDF do pobrania)
 4. Wyznaczenie wartości parametrów charakteryzujących turbulentny przepływ powietrza w pobliżu ociosu wyrobiska kopalnianego
  Przemysław Skotniczny, Piotr Ostrogórski, Jerzy Krawczyk, Jakub Janus (PDF do pobrania)
 5. Wpływ prędkości zmian ciśnienia hydrostatycznego na wyniki drenowanego testu ściśliwości
  Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 6. Optymalizacja rozmieszczenia czujników w sondzie do monitorowania oddechu w aspekcie pomiaru zwrotu wektora prędkości przepływu
  Katarzyna Socha, Paweł Jamróz, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF do pobrania)
 7. Ocena parametrów strukturalnych dolomitów z kopalni rud miedzi przy wykorzystaniu metod densymetrycznych i porozymetrycznych
  Katarzyna Kozieł, Anna Pajdak (PDF do pobrania)
 8. Zmiany struktury nagromadzenia minerałów antropogenicznych na terenie województwa śląskiego
  Krzysztof Knaś, Arkadiusz Szymanek (PDF do pobrania)
 9. Analiza statycznych warunków pracy czujnika termoanemometrycznego w układzie stałotemperaturowym w zależności od średnicy włókna pomiarowego
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 10. Modele numeryczne turbulencji – źródła i dostosowanie do specyfiki aerologii górniczej
  Jerzy Krawczyk, Jakub Janus, Bartłomiej Głuch, Przemysław Skotniczny, Piotr Ostrogórski (PDF do pobrania)
 11. Możliwość wyprowadzenia nadmiarowych strumieni gazów węglowodorowych z niektórych zakładów przemysłowych
  Jerzy Szpalerski (PDF do pobrania)
 12. Pomiary odkształceń posadzki hangaru – nowa metoda interpretacji wyników
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
Skip to content