Przejdź do treści

2014

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 16, nr 1-2

 1. Wyznaczanie dróg ucieczkowych w razie pożaru w kopalni podziemnej – nowe możliwości systemu VentGraph
  Wacław Dziurzyński, Teresa Pałka (PDF do pobrania)
 2. Sposób wielopunktowego sprawdzania anemometrów skrzydełkowych w rzeczywistych warunkach ich pracy
  Przemysław Skotniczny, Paweł Jamróz (PDF do pobrania)
 3. Weryfikacja numeryczna modelu propagacji fal cieplnych w płynącym gazie
  Maciej Bujalski, Andrzej Rachalski (PDF do pobrania)
 4. Wyznaczanie parametrów a i b oraz n(v) w równaniu opisującym pracę anemometru stałorezystancyjnego
  Jan Kiełbasa (PDF do pobrania)
 5. Rozkład temperatury wokół odcinkowego nadajnika ciepła
  Marek Gawor (PDF do pobrania)
 6. Kilka uwag dotyczących laboratoryjnego wyznaczania wytrzymałości skał na ściskanie w świetle obowiązujących norm i zaleceń
  Andrzej Nowakowski (PDF do pobrania)
 7. Przemieszczenia i naprężenia w otoczeniu kopalni Wapno w trakcie eksploatacji i po jej zatopieniu
  Agnieszka Maj, Grzegorz Kortas (PDF do pobrania)
 8. Zastosowanie silnika krokowego do napędu prasy uniwersalnej
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 9. Adaptacja indukcyjnego czujnika odkształceń do pomiarów w temperaturze do 200°C
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 10. Sposób wyznaczania wartości efektywnego współczynnika dyfuzji w niepełnym czasie pomiaru sorpcji
  Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 11. Wykorzystanie metod przetwarzania obrazów do opisu geometrii ziarn węgla w różnych klasach ziarnowych
  Marta Skiba, Mariusz Młynarczuk (PDF do pobrania)
 12. Powtarzalność wyznaczania izoterm sorpcji gazu na różnych aparaturach badawczych przy wielokrotnych cyklach pomiaru
  Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 16, nr 3-4

 1. Ocena przydatności danych zbieranych przez czujniki systemu gazometrycznego dla celów modelowania numerycznego przepływu powietrza w kopalnianej sieci wentylacyjnej
  Stanisław Wasilewski, Jerzy Krawczyk, Jakub Janus (PDF do pobrania)
 2. Przykład oceny wpływu przenośnika taśmowego na pole prędkości w chodniku kopalnianym
  Jerzy Krawczyk, Jakub Janus (PDF do pobrania)
 3. Analiza wpływu właściwości dynamicznych przyrządów pomiarowych na dokładność pomiarów wybranych parametrów środowiska
  Paweł Jamróz, Katarzyna Socha, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk, Przemysław Skotniczny, Maciej Bujalski (PDF do pobrania)
 4. Analiza pola prędkości wokół anemometru skrzydełkowego
  Maciej Bujalski, Marek Gawor, Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 5. Stanowisko laboratoryjne z modułem liniowym o napędzie serwokrokowym do badania metod pomiaru prędkości przepływu powietrza
  Maciej Bujalski (PDF do pobrania)
 6. Struktura i model matematyczny cyfrowej metody generacji fali temperaturowej w przepływach
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 7. Numeryczne wyznaczanie pola temperatury i weryfikacja eksperymentalna w zastosowaniu do anemometru z falą cieplną
  Maciej Bujalski, Dominik Kęsek, Jan Kiełbasa, Andrzej Rachalski (PDF do pobrania)
 8. Nowe rozwiązania konstrukcyjne tensometrów strunowych
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 9. Wpływ obecności płynu porowego na niektóre właściwości fizyczne brykietu węglowego
  Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak (PDF do pobrania)
 10. Efektywność rozdrabniania skał w kontekście oceny zawartego w nich gazu
  Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas, Tomasz Murzyn, Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 11. Porównanie powierzchni właściwej i rozmiaru porów węgla metodami sorpcyjnymi w różnych temperaturach
  Anna Pajdak, Norbert Skoczylas (PDF do pobrania)
 12. Analiza deformacji powierzchni terenu związana z działalnością górniczą przy uwzględnieniu zmieniających się warunków brzegowych
  Anton Sroka, Krzysztof Tajduś, Rafał Misa (PDF do pobrania)
Skip to content