Przejdź do treści

2010

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 12, nr 1-4

 1. Porównanie wybranych właściwości fizycznych brykietu węglowego w stanie powietrznie-suchym w atmosferze CO2
  Andrzej Nowakowski, Juliusz Topolnicki, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak (PDF do pobrania)
 2. Indukcyjny czujnik odkształceń wykonany z miedzi w zmodyfikowanym obwodzie rezonansowym
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 3. Masowy przepływomierz kapilarny do badań kinetyki uwalniania zasorbowanego gazu
  Mateusz Kudasik, Juliusz Topolnicki (PDF do pobrania)
 4. Obserwacja zmian pojemności sorpcyjnej i efektu pęcznienia ziarnistej próbki węgla kamiennego wymuszonych zmianami ciśnienia okólnego
  Barbara Dutka, Juliusz Topolnicki (PDF do pobrania)
 5. Wybrane sposoby określania efektywnego współczynnika dyfuzji na podstawie przebiegów kinetyki nasycania/uwalniania gazu z próbki węglowej
  Mirosław Wierzbicki, Norbert Skoczylas (PDF do pobrania)
 6. Opis stopnia deformacji struktury skalnej przy wykorzystaniu metod stereologii i analizy obrazu
  Katarzyna Godyń, Mariusz Młynarczuk, Jarosław Aksamit (PDF do pobrania)
 7. Analiza oddziaływania eksploatacji podziemnej na budynek kościoła pw. św. Wawrzyńca i Antoniego w Wirku (Ruda Śląska)
  Lucyna Florkowska, Agnieszka Maj, Jerzy Cygan, Jan Walaszczyk (PDF do pobrania)
 8. Przemieszczenia poziome powierzchni terenu wywołane podziemną eksploatacją górniczą – teoria i praktyka
  Krzysztof Tajduś, Anton Sroka, Rafał Misa (PDF do pobrania)
 9. Strunowy system pomiarowy do badań odkształceń posadzki hangaru lotniczego
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 10. Weryfikacja procedur programu VentZroby w oparciu o numeryczną mechanikę płynów
  Wacław Dziurzyński, Jerzy Krawczyk, Teresa Pałka (PDF do pobrania)
 11. Rozwój metody prognozowania stanu atmosfery kopalni z wykorzystaniem symulacji numerycznej oraz danych z systemu monitoringu
  Wacław Dziurzyński, Stanisław Wasilewski, Andrzej Krach, Teresa Pałka (PDF do pobrania)
 12. Efektywne metody wychładzania zwałowiska pogórniczego – symulacja komputerowa – Badania eksperymentalne wymiany masy i energii w ośrodku porowatym
  Przemysław Skotniczny, Jerzy Gorgoń, Stanisław Millak, Robert Nowak (PDF do pobrania)
 13. Pomiary strumienia objętości przepływu w aspekcie dynamiki anemometrycznych czujników pomiarowych
  Jakub Janus, Jerzy Krawczyk, Janusz Kruczkowski (PDF do pobrania)
 14. Termoanemometr z możliwością wyznaczania wektora prędkości w płaszczyźnie
  Władysław Cierniak, Tadeusz Bacia (PDF do pobrania)
 15. Dynamika pomiaru temperatury termoparą
  Władysław Cierniak (PDF do pobrania)
 16. Zwiększenie zdolności pomiarowych Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe
  Władysław Cierniak, Andrzej Krach, Robert Nowak (PDF do pobrania)
 17. Zaawansowane narzędzia metrologiczne w pomiarach wybranych parametrów środowiska. Optymalizowany dynamicznie termoanemometryczny system pomiarowy
  Paweł Jamróz, Paweł Ligęza, Katarzyna Socha (PDF do pobrania)
 18. Metody analizy sygnału anemometru z drgającym grzanym włóknem
  Konrad Papierz, Jan Kiełbasa (PDF do pobrania)
 19. Zastosowanie złożonych wymuszeń fali temperaturowej w absolutnej metodzie pomiaru prędkości przepływu gazów
  Jan Kiełbasa, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski (PDF do pobrania)
 20. Pomiary fal ciśnienia oraz odkształceń w prostej sieci przewodów elastycznych
  Marek Gawor, Jerzy Gorgoń, Katarzyna Mnich-Medoń, Jacek Sobczyk, Marta Tichoruk (PDF do pobrania)
 21. Badania modelowe efektów reodynamicznych w rozgałęzieniach przewodów wzorowanych na układach biologicznych (problem stenozy)
  Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)
 22. Uwagi na temat stosowania gazów obojętnych (azotu, dwutlenku węgla) do gaszenia pożaru w otamowanym polu rejonu wydobywczego
  Wacław Trutwin (PDF do pobrania)
Skip to content