Przejdź do treści

2020

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 22, nr 1-4

 1. Modyfikacja mostkowego układu anemometru stałotemperaturowego do badań w szerokim zakresie fluktuacji prędkości przepłyów  Paweł Ligęza, Paweł Jamróz, Piotr Ostrogórski (PDF do pobrania)
 2. Modelowanie przepływu powietrza w narożu ściany wydobywczej
  Jakub Janus, Jerzy Krawczyk (PDF do pobrania)
 3. Porównywanie wytrzymałości skał na ściskanie i rozciąganie uzyskanych na podstawie różnych norm i zaleceń Rafał Misa, Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 4. Unowocześniony czterokanałowy tensometryczny miernik odkształceń
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 5. Modułowy system pomiarowy do monitoringu wilgotności spągu w kopalni soli                                                            Paweł Jamróz, Katarzyna Socha (PDF do pobrania)
 6. Koncepcja holistycznej metody analizy próbek węgla z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
  Marta Skiba  (PDF do pobrania)
 7. Instalacja zespołu tensometrów w rejonie spękań konstrukcji murowej i monitoring rozwartości szczelin
  Elżbieta Włosińska  (PDF do pobrania)
 8. Analiza porównawcza porowatości całkowitej dolomitu wyznaczanej metodą punktowej ilościowej analizy mikroskopowej oraz metodą densymetryczną
  Katarzyna Kozieł (PDF do pobrania)
 9. Anenometr stacjonarny do monitorowania przepływu powietrza w systemie wentylacyjnym kopalni
  Janusz Kruczkowski (PDF do pobrania)
 10.  Projekt  i oprogramowanie obsługi oraz kontroli procesu produkcji z wykorzystaniem sterownika PLC oraz panelu operatorskiego     Łukasz Anioł (PDF do pobrania)
 11. Wybrane zastosowanie skał, minerałów oraz nowoczesnych nanomateriałów w biotechnologii                        Aleksandra Odrobina, Anna Pajdak (PDF do pobrania)
Skip to content