Przejdź do treści

2021

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 23, nr 1-4

  1. Algorytmiczna optymalizacja pasma przenoszenia anemometru z grzanym włóknem, Paweł Ligęza, (PDF do pobrania)
  2. Przyrząd do wczesnego wykrywania zagrożenia metanowego w oparciu o odcinkowy pomiar stężenia metanu
    Piotr Ostrogórski, Przemysław Skotniczny, Maciej Jońca
    , (PDF do pobrania)
  3. Niepewność oznaczania wytrzymałości na ściskanie z użyciem foremnych próbek skał, Janusz Nurkowski, (PDF do pobrania)
  4. Analiza wybranych metod pomiaru małego strumienia objętościowego cieczy napływającej do tłoka wodnego, Tymoteusz Piga, Andrzej Rachalski, Waldemar Wodziak, Jacek Sobczyk, (PDF do pobrania)
  5. Właściwości odbiciowe struktur z warstwami wytwarzanymi metodą zol-żel i techniką dip-coating, Aleksandra Gajda, Ewa Gondek, Paweł Karasiński, (PDF do pobrania)
  6. Algorytm sterowania prędkością przepływu gazu w kalibratorze sond termoanemometrycznych, Jakub Sala, Mirosław Socha, (PDF do pobrania)
Skip to content