Przejdź do treści

Numeryczna mechanika płynów

Numeryczna Mechanika Płynów (Compound Fluid Dynamics)

Jest to dział mechaniki płynów wykorzystujący metody numeryczne do rozwiązywania zagadnień przepływu płynów. W Pracowni Wentylacji Kopalń metody numerycznej mechaniki płynów wykorzystywane są do przybliżania przepływów w sieciach wentylacyjnych kopalń. Analizuje się wentylacyjne aspekty funkcjonowania kopalń. Z analiz powstają wyniki obrazujące przepływy mieszanin gazów, głównie metanu z powietrzem. Analizy są ukierunkowane na profilaktykę zagrożeń np. poprzez wskazanie na właściwą zabudowę naroża ściany. Do tego celu wykorzystywane jest oprogramowanie ANSYS Fluent.

Skip to content