Przejdź do treści

1999

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 1, nr 1-2

 1. Pomiar prędkości powietrza w zakresie wysokich temperatur
  Marek Gawor, Jan Kiełbasa, Paweł Ligęza, Jan Palacz, Elżbieta Poleszczyk, Józef Rysz
 2. Badanie właściwości metrologicznych miniaturowych przetworników ciśnienia gazu
  Marek Gawor, Józef Rysz, Jan Palacz
 3. Badania filtracji gazów w ośrodku mikroporowatym w stanach nieustalonych
  Andrzej Rachalski
 4. Eksperymentalne badania niestacjonarnego przepływu gazu w węglu i ich korelacja z matematycznym modelem uwzględniającym sorpcję i pęcznienie wewnętrzne. Cz. I. Badania eksperymentalne
  Leszek Dyrga, Janina Żółcińska
 5. Badania przepływów płynów w kanałach o zróżnicowanej strukturze geometrycznej. Przepływy w elementach sieci. Cz. II
  Krzysztof Cieślicki, Anna Lasowska, Antoni Smolarski
 6. The Fundamental Flow Equation for Quasi-Linear Fluids
  Mariusz R. Sławomirski
 7. Wpływ nagrzania termoanemometru na powstające wokół niego pole prędkości
  Jan Kiełbasa, Paweł Ligęza, Jan Palacz, Elżbieta Poleszczyk
 8. Efekty pamięciowe towarzyszące przepływowi w warunkach sorpcji objętościowej
  Mariusz R. Sławomirski
 9. Badania eksperymentalne stochastycznych przepływów w rurociągu – analiza niepewności
  Władysław Cierniak
 10. Generacja różniczkowalnych procesów stochastycznych
  Władysław Cierniak, Jerzy Krawczyk
 11. Wpływ pożaru podziemnego na pracę stacji wentylatorowej – model matematyczny
  Wacław Dziurzyński, Jerzy Krawczyk
 12. Przetwarzanie danych systemu monitoringu sieci wentylacyjnej w programach komputerowych Inżyniera Wentylacji Ventgraph
  Wacław Dziurzyński, Teresa Pałka
 13. Wyniki badań sond anemometrów skrzydełkowych
  Jerzy Gorgoń
 14. Rozkłady stężenia metanu w ślepym wyrobisku w aspekcie wypływu metanu do prądu obiegowego
  Andrzej Krach
 15. Wieloletnie badania anemometrów skrzydełkowych typu LAMBRECHT i ROSENMÜLLER
  Wacław Trutwin, Wiesław Chmiel

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 1, nr 3-4

 1. Porównanie wyników badań modelowych przemieszczeń górotworu na ośrodku sypkim z wynikami pomiarów „in situ”. Wpływ uskoków na rozkład przemieszczeń i odkształceń
  Stanisław Knothe, Jan Leśniak, Wiesława Pielok, Jadwiga Rogowska
 2. Zależność między prędkością eksploatacji a uszkodzeniami obiektów na przykładzie wybranych rejonów
  Jerzy Cygan
 3. Wpływ warunków brzegowych i struktury na odpowiedź próbek skał w fazie pokrytycznej w próbie jednoosiowego ściskania
  Tadeusz Cyrul
 4. Modułowa aparatura do pomiaru i rejestracji wielkości fizycznych charakterystycznych dla badań próbek skalnych
  Adam Kanciruk
 5. Odkształcalność soli kamiennej w badaniach jedno i trójosiowych
  Grzegorz Kortas
 6. Wykorzystanie charakterystyk naprężeniowo-odkształceniowych wybranych skał do modelowania stanu naprężenia w górotworze. Mechaniczny model górotworu poddanego filarowo-komorowemu systemowi eksploatacji
  Andrzej Nowakowski, Jan Walaszczyk
 7. Wpływ ciśnienia i temperatury na wskazania indukcyjnego czujnika odkształceń
  Janusz Nurkowski
 8. Uogólnienie metody Steinhausa oceny błędów wyznaczania długości krzywych prostowalnych
  Jakub Bodziony
 9. Rozkład orientacji nieciągłości na płaskich przekrojach próbek skalnych
  Jakub Bodziony
 10. Opis ukierunkowania struktur przy użyciu metod morfologii matematycznej. Wstęp do stereologicznej analizy spękań
  Mariusz Młynarczuk
 11. Zastosowanie metod morfologii matematycznej do opisu struktur wybranych materiałów uziarnionych
  Jarosław Aksamit, Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak
 12. Wyniki badania niektórych własności próby węglowej przeznaczonej do eksperymentów wyrzutowych
  Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki
 13. Fenomenologiczny opis rozkładu ciśnienia gazu w trakcie trwania procesu wyrzutu gazu i skały
  Juliusz Topolnicki
Skip to content