Przejdź do treści

2000

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 2, nr 1-2

 1. Profesor Jerzy Litwiniszyn
  Wacław Trutwin
 2. Zastosowanie kamery CCD do badania szybkich procesów pojedynczych i periodycznych
  Marek Gawor, Józef Rysz
 3. Badania zmian ciśnienia w czasie w strudze mas powyrzutowych
  Marek Gawor, Józef Rysz, Jan Palacz
 4. Badania modelowe i eksperymentalne oraz porównanie parametrów dynamicznych mostkowych i bezmostkowych anemometrów cieplnych
  Jan Kiełbasa, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski, Jan Palacz
 5. Czujniki i stanowisko pomiarowe do badań wpływu geometrii wielowłóknowej sondy termoanemometrycznej na pomiary wektora prędkości
  Jan Kiełbasa, Elżbieta Poleszczyk
 6. Eksperymentalne badania przepływu gazów o zróżnicowanych zdolnościach sorpcyjnych w skałach
  Leszek Dyrga, Janina Żółcińska
 7. Badania przepływów cieczy w ośrodkach o zróżnicowanych strukturach geometrycznych. Przepływy płynu w węźle fizycznym sieci
  Krzysztof Cieślicki, Anna Lasowska, Antoni Smolarski
 8. Zmiany przepuszczalności w przepływie gazu w węglu, zależnie od ciśnienia gazu
  Maciej Skawiński
 9. Równanie migracji aktywnych substancji unoszonych przez wody przepływające w skałach porowatych
  Mariusz R. Sławomirski
 10. Jednowymiarowa propagacja uczestniczących w reakcji następczej substancji unoszonych przez wodę przepływającą w skałach porowatych
  Mariusz R. Sławomirski
 11. Związki konstytutywne w ośrodkach z losową ewolucją struktury
  Tadeusz Pyrcioch
 12. Przetwornik szybkości obrotowej na napięcie
  Władysław Cierniak
 13. Badanie właściwości dynamicznych wentylatorów
  Władysław Cierniak
 14. Algorytmy komputerowej symulacji procesu przewietrzania umożliwiające dostęp i wykorzystanie danych systemu monitoringu sieci wentylacyjnej
  Wacław Dziurzyński, Teresa Pałka
 15. Układ sterowania regulatora wydatku przepływu powietrza stanowiska do badań własności dynamicznych wentylatora i jego oprogramowanie
  Andrzej Krach
 16. Zastosowanie programu Mathematica do otrzymania formy charakterystycznej układu równań modelu jednowymiarowego przepływu
  Jerzy Krawczyk
 17. Wielofunkcyjny, górniczy anemometr skrzydełkowy z wielostandardową magistralą wyjściową
  Janusz Kruczkowski
 18. Właściwości metrologiczne anemometru skrzydełkowego typu mAS-1 219
  Wacław Trutwin, Wiesław Chmiel

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 2, nr 3-4

 1. Porównanie wyników badań modelowych przemieszczeń górotworu na ośrodku sypkim z wynikami pomiarów „in situ”. Wpływ uskoków na rozkład przemieszczeń i odkształceń, cz. 2
  Stanisław Knothe, Jan Leśniak, Wiesława Pielok, Jadwiga Rogowska
 2. Kształtowanie się przemieszczeń w górotworze o różnym stopniu naruszenia wcześniejszymi eksploatacjami na podstawie badań modelowych na ośrodku sypkim pionowo niejednorodnym, cz. 1
  Jerzy Cygan, Jan Leśniak, Wiesława Pielok, Jadwiga Rogowska
 3. Ocena skłonności do tąpań skał z ZG „Rudna” w oparciu o analizę pełnej charakterystyki odkształcenie-naprężenie w próbie jednoosiowego ściskania
  Tadeusz Cyrul, Zofia Majewska
 4. Wpływ zmian gęstości ośrodka na postać równań ośrodka stochastycznego w świetle badań modelowych
  Marian Kruszyński
 5. Deformacje terenu związane z eksploatacją górniczą oraz ich wpływ na fundamenty budynków
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk, Andrzej Nowakowski
 6. Wizualizacja współzależności wielkości mechanicznych charakterystycznych dla badań próbek skalnych w urządzeniach GTA-10. Rejestracja wyników pomiarów
  Adam Kanciruk
 7. Zastosowanie metody oporowej do określenia odkształceń poprzecznych próbek solnych w wysokich ciśnieniach
  Grzegorz Kortas, Adam Kanciruk
 8. Wykorzystanie charakterystyk naprężeniowo-odkształceniowych wybranych skał do modelowania stanu naprężenia w górotworze. Mechaniczny model górotworu poddanego filarowo-komorowemu systemowi eksploatacji (cz. II)
  Andrzej Nowakowski, Jan Walaszczyk, Lucyna Florkowska
 9. Projektowanie i optymalizacja parametrów indukcyjnego czujnika odkształceń
  Janusz Nurkowski
 10. Ocena jakości zgładów przeznaczonych do analizy stereologicznej układu pustek powietrznych w związanym betonie
  Jarosław Aksamit, Jakub Bodziony, Barbara Zając
 11. Identyfikacja nieciągłości wymuszonych w warunkach laboratoryjnych na próbkach skalnych
  Jarosław Aksamit, Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak
 12. O pewnej interpretacji wartości średnich uzyskanych w płaskiej i liniowej analizie stereologicznej
  Jakub Bodziony
 13. Kilka uwag o Normie ASTM C457-90 dla mikroskopowego wyznaczania parametrów układu pustek powietrznych w związanym betonie
  Jakub Bodziony, Barbara Zając
 14. Metoda uzyskiwania mikroskopowych obrazów dużych pól pomiarowych w oparciu o przekształcenia morfologii matematycznej i analizy obrazów
  Mariusz Młynarczuk
 15. Metoda oceny porowatości powierzchni betonu za pomocą profilomierza laserowego
  Mariusz Młynarczuk, Barbara Zając
 16. Analiza struktury porów na powierzchni zgładów betonu przy użyciu metod morfologii matematycznej i analizy obrazów
  Mariusz Młynarczuk, Barbara Zając
 17. Właściwości filtracyjne brykietów węglowych nasycanych helem względnie azotem
  Maciej Rzepa
 18. Niestacjonarna filtracja gazu przez brykiety węglowe
  Maciej Rzepa, Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki
 19. Życiorys naukowy Prof. dr hab. inż. Jakuba Bodzionego
  Jarosław Aksamit, Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki
Skip to content