Przejdź do treści

2001

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 3, nr 1

 1. On the Rate Equation of the Oxidative Dissolution of Metal Sulfides
  Paweł Nowak
 2. The Numerical Simulation of Initial Stage of One-Dimensional Subsurface Migration of an Active Substance
  Mariusz R. Sławomirski
 3. Badania modelowe metody korekcji temperaturowej w układzie dwóch termoanemometrów
  Paweł Ligęza
 4. The Evaluation of the Drainage Process Implied by Artificial Subsurface Constructions
  V. K. Rudakov, I. A. Sadovenko, V. P. Pustovoytenko
 5. A Simplified Model of Axi-Symmetric Propagation of Toxic Substances Transferred from the Underground Depository of Waste Materials by Technological Water
  Mariusz R. Sławomirski

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 3, nr 2

 1. Równoczesny pomiar prędkości i temperatury w przepływach nieizotermicznych
  Marek Gawor, Paweł Ligęza, Józef Rysz
 2. Opracowanie optycznej metody pomiaru prędkości ruchu mieszaniny powietrze-węgiel
  Marek Gawor, Paweł Ligęza, Józef Rysz
 3. Termoanemometryczna metoda wyznaczania wektora prędkości – wyznaczanie zwrotu metodą różnicową
  Jan Kiełbasa, Paweł Ligęza, Jan Palacz, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski
 4. Termoanemometryczna metoda wyznaczania wektora prędkości przepływu gazu – składowe wektora
  Elżbieta Poleszczyk, Jan Kiełbasa
 5. Badania przepływów cieczy w ośrodkach o zróżnicowanych strukturach geometrycznych
  Krzysztof Cieślicki, Anna Lasowska, Andrzej Smolarski
 6. Zmiany przepuszczalności w przepływie wody i wodnych roztworów w wielkogabarytowych próbkach węgla
  Janina Żółcińska, Leszek Dyrga
 7. Badanie nieustalonych przepływów w okrągłym przewodzie modelującym wyrobisko górnicze
  Władysław Cierniak, Andrzej Krach
 8. Prognozowanie rozkładu stężenia metanu w sieci wentylacyjnej z uwzględnieniem systemu monitoringu
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka
 9. Obserwacja zmian ciśnienia i prędkości powietrza w wyrobisku górniczym
  Janusz Kruczkowski

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 3, nr 3-4

 1. Wspomnienie o profesorze Władysławie Kraju
  Jakub Bodziony
 2. Badania modelowe rozkładów przemieszczeń i odkształceń w ośrodku sypkim powstałym w wyniku realizacji warunków granicznych odpowiadających różnym systemom eksploatacji węgla i rud
  Stanisław Knothe, Jan Leśniak, Wiesława Pielok, Jadwiga Rogowska
 3. Porównanie deformacji występujących przy zatrzymaniu frontu eksploatacyjnego z deformacjami w czasie ciągłego postępu przy przyjęciu różnych modeli przemieszczeń górotworu
  Jerzy Cygan
 4. Zachowanie skały pod obciążeniem jako indykator jej skłonności do tąpań
  Tadeusz Cyrul
 5. Próba uogólnienia metody delinearyzacji układu równań ośrodka stochastycznego na przypadek trójwymiarowy
  Marian Kruszyński
 6. Wpływ ciśnienia i temperatury na trwałe zmiany właściwości wybranych skał
  Jerzy Gustkiewicz, Zbigniew Lizak, Andrzej Nowakowski
 7. Matematyczne modelowanie współdziałania obiektów naziemnych z górotworem
  Jan Walaszczyk, Lucyna Florkowska, Andrzej Nowakowski
 8. Modelowanie metodą elementów skończonych rozkładu naprężeń i odkształceń w próbkach poddanych jedno- i trójosiowemu ściskaniu
  Grzegorz Kortas, Lucyna Florkowska, Adam Kanciruk
 9. Komputerowy system wspierania analizy stereologicznej mikroskopowych struktur skalnych
  Mariusz Młynarczuk, Bogusław Obara
 10. Zastosowanie metod automatycznego przetwarzania obrazów do analizy morfologi powierzchni wybranych próbek skalnych
  Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak, Jacek Sobczyk, Jarosław Aksamit
 11. Program do konwersji danych uzyskiwanych z wysokościomierza laserowego na mapę bitowa
  Jacek Sobczyk
 12. Detektor dryfowy z celami sześciokątnymi do eksperymentu COSY-11
  Jacek Sobczyk
 13. Stan naprężenia w brykiecie węglowym w trakcie prowokowania wyrzutu
  Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki, Maciej Rzepa
Skip to content