Przejdź do treści

2002

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 4, nr 1-2

 1. Badania modelowe na ośrodku sypkim przemieszczeń i odkształceń górotworu pionowo niejednorodnego wywołanych eksploatacją górniczą
  Stanisław Knothe, Jan Leśniak, Wiesława Pielok, Jadwiga Rogowska
 2. Modelowanie przebiegu zmian wskaźników deformacji powierzchni w wyniku zatrzymań frontu dla wybranych przypadków eksploatacji
  Jerzy Cygan
 3. Próba zastosowania pewnego nieliniowego modelu ruchu górotworu w przykładach z badań modelowych i terenowych
  Marian Kruszyński
 4. Wpływ wody na ściśliwość kilku skał
  Jerzy Gustkiewicz, Janusz Nurkowski
 5. Charakterystyka przemieszczeń wywołanych zaciskaniem komór w wysadach solnych
  Grzegorz Kortas
 6. Dynamiczne i statyczne stałe sprężystości – porównanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych piaskowców z kopalni „Jas-Mos”
  Andrzej Nowakowski
 7. Wybrane aspekty komputerowej symulacji współdziałania budowli (sprężystej) ze sprężysto-plastyczno-lepkim górotworem
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk
 8. Czynnik czasu w zagadnieniu numerycznej symulacji wpływu przejścia niecki górniczej na stan konstrukcji budynku
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk
 9. Ocena zgodności ilościowych oszacowań morfologii przełamów skalnych wyznaczonych dwiema metodami: profilometrii laserowej oraz analizy stereologicznej
  Bogusław Obara, Jacek Sobczyk
 10. Wpływ wielkości ziarn w skałach na morfologię ich przełamów rozdzielczych
  Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak, Jarosław Aksamit
 11. Wpływ metod wymuszenia przełamu rozdzielczego na parametry opisujące jego geometrię
  Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak, Jarosław Aksamit
 12. Zastosowanie wariogramu w badaniach morfologii powierzchni przełamu skalnego
  Mariusz Młynarczuk
 13. Badania dylatometryczne rozszerzalności cieplnej wybranych skał
  Mariusz Młynarczuk, M. Vavro
 14. Wspomnienia – Prof. dr hab. inż. Stanisław Szpetkowski 1923-2000
  Wacław Trutwin

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 4, nr 3-4

 1. Modelowanie zjawisk wywołanych depresją naturalną i nagłymi zmianami przepływu w sieci wyrobisk
  Jerzy Krawczyk
 2. Pomiar spadku ciśnienia na odcinku rurociągu przy zmiennych przepływach
  Władysław Cierniak
 3. Anemometr korelacyjny
  Marek Gawor
 4. Anemometr cieplny z sinusoidalną modulacją współczynnika nagrzania
  Jan Kiełbasa
 5. Badania eksperymentalne anemometru cieplnego z sinusoidalną modulacją współczynnika nagrzania
  Jan Kiełbasa, Jan Palacz, Elżbieta Poleszczyk, Józef Rysz
 6. Zamknięty tunel aerodynamiczny z regulowaną temperaturą
  Paweł Ligęza
 7. Charakterystyki kątowe anemometru cieplnego
  Andrzej Rachalski
 8. Badania porównawcze mikromanometrów stosowanych w tunelu aerodynamicznym TA-1
  Wacław Trutwin, Andrzej Krach, Wiesław Chmiel
 9. Nowa konstrukcja tensometru strunowego
  Adam Kanciruk
 10. Ulepszone metody mocowania czujnika indukcyjnego do walcowych próbek skalnych w pomiarach odkształceń
  Janusz Nurkowski
 11. Manometr różnicowy do współpracy z rurkami spiętrzeniowymi
  Juliusz Topolnicki
 12. Rozkład naprężeń rezydualnych w brykiecie węglowym – modelowanie numeryczne
  Mirosław Wierzbicki
 13. Rola filtracji gazu w zjawisku wyrzutu skalno-gazowego
  Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki, Maciej Rzepa
 14. Badania przepływów cieczy w ośrodkach o zróżnicowanych strukturach geometrycznych. Część V. Przepływy pulsacyjne cieczy niutonowskiej w sieciowym modelu tętnic zasilających mózgowia
  Krzysztof Cieślicki, Anna Lasowska, Antoni Smolarski
 15. Badania zmian przepuszczalności ośrodka oraz zmian koncentracji roztworów przepływających w skałach porowatych na skutek oddziaływania w układzie skala-roztwór
  Mariusz R. Sławomirski
Skip to content