Przejdź do treści

Termoanemometryczna metoda wyznaczania wektora prędkości przepływu gazu

Tytuł:

Termoanemometryczna metoda wyznaczania wektora prędkości przepływu gazu

Autor:

Elżbieta Poleszczyk

Statystyka:

  • ilość stron: 120,
  • ilość rysunków: 89 (w tym 41 kolorowych),
  • ilość fotografii: 8 (kolorowych),
  • ilość tabel: 4,
  • ilość pozycji w spisie literatury: 53.

Streszczenie:

Niniejsza praca jest obszerną monografią na temat metody pomiaru prędkości przepływu zwanej anemometrią cieplną lub termoanemometrią, działania anemometrów z grzanym włóknem, budowy czujników hot-wire oraz technologii ich wytwarzania. Omawia teoretyczne podstawy pracy termoanemometrów, różne sposoby zasilania czujników pomiarowych i zasady uzyskiwania informacji o badanych przepływach. Wymienia najważniejsze problemy materiałowe i technologiczne, nakreśla rolę anemometrii cieplnej w różnych dziedzinach nauki i techniki. Przedstawia specjalne konstrukcje czujników anemometrycznych przeznaczonych do konkretnych zadań metrologicznych.

Autorka bliżej opisuje trzy rodzaje czujników: z włóknem prostopadłym do osi czujnika, z włóknem ukośnym oraz czujnik trójwłóknowy, w którym elementy mierzące tworzą w przestrzeni naroże sześcianu, a więc są do siebie wzajemnie prostopadłe.

W pracy opisano aparaturę i algorytm pomiarowy służące do wyznaczania składowych i modułu wektora prędkości przepływu gazu.

Dużo miejsca poświęcono omówieniu eksperymentów, które miały na celu wykrycie zjawisk fizycznych zakłócających pomiar przy pomocy sondy trójwłóknowej. W obszarze pomiarowym tej sondy, charakteryzującej się skomplikowaną budową, występują ślady aerodynamiczne i termiczne za wspornikami i grzanymi włóknami. Na drodze eksperymentu wykazano wpływ wzajemnych oddziaływań pomiędzy elementami konstrukcyjnymi czujnika na niepewność pomiaru. Określono również optymalne warunki pracy termoanemometrycznego systemu wyznaczania wektora prędkości.

Na szczególną uwagę zasługuje metoda określania zwrotu przepływu przy pomocy sondy trójwłóknowej, której dwa włókna są grzane natomiast trzecie pełni rolę termometru rezystancyjnego. Przy obrocie sondy wokół osi znajduje się takie położenie, w którym termometr pokazuje maksimum temperatury medium, co ma miejsce w tym momencie, gdy znajdzie się on na linii prądu.

Monografia ta może być zalecana jako pomoc z dziedziny metrologii przepływów dla wykonujących pomiary przy pomocy aparatury termoanemometrycznej oraz studentów kierunków technicznych.

Skip to content