Termoanemometryczna metoda wyznaczania wektora prędkości przepływu gazu

Rozprawy, monografie
Skip to content