Przejdź do treści

Wpływ przestojów frontu eksploatacji podziemnej na przebieg przemieszczeń i deformacji terenu

Tytuł:

Wpływ przestojów frontu eksploatacji podziemnej na przebieg przemieszczeń i deformacji terenu

Autor:

Praca zbiorowa pod redakcją Jadwigi Rogowskiej: Jadwiga Rogowska, Stanisław Knothe, Jerzy Gustkiewicz, Edward Popiołek, Adam Kanciruk, Janusz Ostrowski, Ryszard Hejmanowski, Wiesława Pielok, Jan Leśniak, Jerzy Cygan, Leszek Stanisławski, Paweł Sopata, Artur Wójcik

Statystyka:

  • ilość stron: 224,
  • ilość rysunków: 147 (w tym 0 kolorowych),
  • ilość tabel: 27,
  • ilość pozycji w spisie literatury: 66.

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań nad ustaleniem wpływu okresowych zatrzymań frontów eksploatacji na przebieg procesu deformacji powierzchni terenu, których skutki stwarzają dodatkowe zagrożenie dla obiektów podlegających wpływom eksploatacji górniczej.

Badania były realizowane przez zespoły posługujące się różnymi metodami badawczymi o odmiennej specyfice: pomiary geodezyjne — zespół prof. E. Popiołka, pomiary tensometryczne — zespół prof. J. Gustkiewicza, badania modelowe — pod kierownictwem dr J. Rogowskiej, teoretyczne opracowanie modelu matematycznego — prof. St. Knothe i mgr J. Cygan.

Skip to content