Przejdź do treści

2006

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 8, nr 1-4

 1. Regulacja adaptacyjna w anemometrze stałotemperaturowym
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 2. Kształtowanie pasma przenoszenia anemometru stałopasmowego
  Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 3. Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych
  Paweł Jamróz, Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 4. Termoanemometryczne pomiary przepływów dwuwymiarowych z uwzględnieniem zwrotu
  Katarzyna Socha, Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 5. Badania asymetrii rozkładu rezystancji włókna termoanemometru w aspekcie możliwości określenia zwrotu wektora prędkości przepływu
  Jan Kiełbasa, Elżbieta Poleszczyk (PDF do pobrania)
 6. Analiza konfiguracji przestrzennej układu nadajnik-detektor w anemometrze z oddziaływaniem cieplnym
  Andrzej Rachalski (PDF do pobrania)
 7. Wybrane algorytmy sterowania eksperymentalnymi badaniami termoanemometrycznymi
  Marek Gawor (PDF do pobrania)
 8. Błędy temperaturowe indukcyjnego przetwornika odkształcenie-częstotliwość pracującego w oscylatorze z silnie tłumionym obwodem rezonansowym
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 9. Urządzenie do pomiaru wielkości mechanicznych i temperatury przy pomocy przetworników strunowych
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 10. Budowa stanowiska pomiarowego do badania zmiennych rozpływów w rozgałęzieniach
  Władysław Cierniak, Jerzy Gorgoń, Katarzyna Mnich (PDF do pobrania)
 11. Analiza danych pomiarowych uzyskanych z anemometrycznych czujników stacjonarnych i przenośnych
  Janusz Kruczkowski (PDF do pobrania)
 12. Numeryczne wyznaczenie rozkładów ciśnień i prędkości powietrza w zwałowisku górniczym i jego otoczeniu dla założonej porowatości
  Przemysław Skotniczny (PDF do pobrania)
 13. Symulacja numeryczna roztwarzania substancji podczas filtracji płynu w ośrodkach porowatych
  Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)
 14. Metodyka analizy numerycznej współdziałania budynku z podłożem deformującym się wskutek eksploatacji podziemnej
  Lucyna Florkowska, Jerzy Cygan, Jan Leśniak, Krzysztof Tajduś, Jan Walaszczyk (PDF do pobrania)
 15. Analiza czynników racjonalizujących transfer ryzyka w podziemnym zakładzie górniczym
  Tadeusz Cyrul (PDF do pobrania)
 16. Zastosowanie metody analizy obrazu i profilometrii laserowej do ilościowej oceny niedociągłości wstępujących w skałach analizowanych w skali mikro i makro
  Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak, Jarosław Aksamit (PDF do pobrania)
 17. Węgiel odmieniony strukturalnie w rejonie wyrzutu w chodniku transportowym D-6 w pokładzie „Zofiówka” – pomiary stereologiczne
  Mirosław Wierzbicki, Mariusz Młynarczuk (PDF do pobrania)
 18. Analiza niektórych zjawisk zachodzących w trakcie nieustalonego transportu gazu sorbującego poprzez ośrodek węglowy
  Juliusz Topolnicki, Norbert Skoczylas, Jacek Sobczyk, Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 19. Różne postacie równania ciśnienia efektywnego uzyskane podczas badań laboratoryjnych piaskowca „Tumlin”
  Andrzej Nowakowski, Zbigniew Lizak (PDF do pobrania)
Skip to content