Przejdź do treści

2004

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 6, nr 1-2

 1. Kształtowanie się ciśnienia efektywnego w klasycznym, trójosiowym stanie naprężenia na podstawie wyników pękania i deformacji wybranych skał
  Jerzy Gustkiewicz, Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Leszek Stanisławski, Zbigniew Lizak (PDF do pobrania)
 2. Wybrane dyskretne elementy półprzewodnikowe jako czujniki temperatury cieczy pod wysokim ciśnieniem
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 3. Telemetryczny miernik strunowy TNS-1
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 4. Numeryczne modelowanie współpracy budynku z podłożem w ujęciu przestrzennego i płaskiego opisu zagadnienia
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk (PDF do pobrania)
 5. Wykorzystanie badań modelowych na ośrodku sypkim pionowo niejednorodnym do analizy kształtowania się przemieszczeń w brzeżnej części niecki osiadania
  Jerzy Cygan, Jan Leśniak, Jan Walaszczyk (PDF do pobrania)
 6. Możliwość zastosowania wybranych wersji modelu Druckera-Pragera do opisu właściwości plastycznych soli kamiennej
  Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 7. Testy aparatury do pomiaru kinetyki uwalniania CO2 z próbek węgla kamiennego
  Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki, Norbert Skoczylas (PDF do pobrania)
 8. Opis powierzchni przełamów wybranych skał metodami morfologii matematycznej
  Mariusz Młynarczuk, Tadeusz Ratajczak, Jarosław Aksamit (PDF do pobrania)
 9. Zastosowanie metod analizy obrazów do detekcji sieci szczelin śródkrystalicznych obserwowanych na mikroskopowych obrazach struktur skalnych
  Bogusław Obara, Mariusz Młynarczuk (PDF do pobrania)
 10. Identyfikacja zagrożeń jako źródeł ryzyka w działalności górniczej
  Tadeusz Cyrul (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 6, nr 3-4

 1. Weryfikacja modelu matematycznego wydzielania metanu w rejonie ściany z uwzględnieniem zmian ciśnienia atmosferycznego
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Jerzy Krawczyk, Teresa Pałka (PDF do pobrania)
 2. Badanie własności metrologicznych układu pomiarowego do wyznaczania gęstości powietrza
  Janusz Kruczkowski (PDF do pobrania)
 3. Walidacja metod pomiarowych w procesie akredytacji laboratorium wzorcującego
  Andrzej Krach, Wiesław Chmiel (PDF do pobrania)
 4. Laboratoryjne badanie rozpływu cieczy w rozgałęzieniu z krętym dopływem
  Władysław Cierniak, Katarzyna Mnich (PDF do pobrania)
 5. Metoda pomiaru przepływu krwi w organizmie człowieka
  Katarzyna Mnich (PDF do pobrania)
 6. Teoretyczne, aparaturowe i programowe ograniczenia pracy anemometru z falą cieplną
  Jan Kiełbasa (PDF do pobrania)
 7. Struktura oprogramowania i możliwości metrologiczne sterowanego komputerowo wielokanałowego termoanemometrycznego systemu pomiarowego
  Marek Gawor, Katarzyna Socha (PDF do pobrania)
 8. Eksperymentalna weryfikacja wielokanałowego termoanemometrycznego systemu pomiarowego jako anemometru z falą cieplną
  Jan Kiełbasa, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski (PDF do pobrania)
 9. Konstrukcja specjalizowanych czujników termoanemometrycznych do systemu pomiarowego
  Józef Rysz (PDF do pobrania)
 10. Koncepcja sondy do wielopunktowych pomiarów pól prędkości przepływu i jej badania modelowe
  Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF do pobrania)
 11. Charakterystyki metrologiczne cienkowarstwowych sensorów platynowych w zastosowaniu do wielopunktowych pomiarów pola prędkości przepływu
  Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF do pobrania)
 12. Modelowanie numeryczne transportu substancji aktywnych z uwzględnieniem sorpcji i reakcji chemicznych w oparciu o równania różniczkowe adwekcji i kinetyki procesów
  Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)
 13. Zastosowanie profilometrii do określania pola przekroju poprzecznego wyrobisk kopalnianych
  Wacław Trutwin (PDF do pobrania)
 14. Zasada działania profilometru laserowego służącego do pomiaru pola przekroju poprzecznego wyrobisk kopalnianych
  Andrzej Krach, Wacław Trutwin (PDF do pobrania)
 15. Adaptacja aparatury w wykonaniu normalnym do pracy w warunkach zagrożeń wybuchem
  Andrzej Michalunio (PDF do pobrania)
 16. Oprogramowanie sterujące Laboratoryjnym Profilometrem Laserowym
  Mariusz Młynarczuk (PDF do pobrania)
Skip to content