Przejdź do treści

2007

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 9, nr 1-4

 1. Walidacja komputerowego programu symulacji wentylacji VentMet dla rejonu ściany, z uwzględnieniem zmiennych w czasie źródeł metanu, związanych z cykliczną pracą kombajnu
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka, Stanisław Wasilewski (PDF do pobrania)
 2. Numeryczna symulacja rozkładów temperatur i stężenia gazów pożarowych w zwałowisku odpadów pogórniczych
  Przemysław Skotniczny (PDF do pobrania)
 3. Właściwości cylindrycznych sensorów platynowo-ceramicznych w aspekcie konstrukcji sondy do wyznaczania wektora prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym
  Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF do pobrania)
 4. Hybrydowy termoanemometryczny system pomiaru składowych wektora prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym
  Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF do pobrania)
 5. Badanie możliwości wykrywania zwrotu wektora prędkości przepływu za pomocą sondy dwuwłóknowej
  Katarzyna Socha, Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 6. Metoda pomiaru składowych i zwrotu wektora prędkości w przepływach płaskich
  Katarzyna Socha, Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 7. Analiza anemometru falowego ze skośnym ustawieniem układu nadajnik-detektor
  Andrzej Rachalski (PDF do pobrania)
 8. Wyznaczanie trójwymiarowego pola prędkości
  Władysław Cierniak (PDF do pobrania)
 9. Różne postacie równania ciśnienia efektywnego uzyskane podczas badań laboratoryjnych piaskowca „Tumlin” (cz. II)
  Andrzej Nowakowski (PDF do pobrania)
 10. Uniwersalny strunowy moduł pomiarowy i jego oprogramowanie
  Adam Kanciruk (PDF do pobrania)
 11. Skompensowany termicznie, bezrdzeniowy indukcyjny czujnik przemieszczania w równoległym układzie mechanicznym
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 12. Nowe metody i narzędzia dla badań zjawiska nagłego wyrzutu węgla i gazu
  Barbara Dutka, Mateusz Kudasik, Mirosław Wierzbicki (PDF do pobrania)
 13. Program do kompleksowego przetwarzania i analizy danych z eksperymentów filtracyjnych i wyrzutowych prowadzonych na stanowisku rury wyrzutowej
  Jacek Sobczyk, Juliusz Topolnicki (PDF do pobrania)
 14. Wykorzystanie metody morfologii matematycznej oraz rozpoznawania obrazów do opisu geometrii powierzchni przełamów skalnych
  Mateusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak, Jarosław Aksamit (PDF do pobrania)
 15. Modelowanie numeryczne wpływu eksploatacji podziemnej na powierzchnię terenu w górotworze uwarstwionym
  Krzysztof Tajduś, Jan Walaszczyk (PDF do pobrania)
 16. Analiza roztwarzania substancji aktywnych z uwzględnieniem efektów dyfuzyjnych okołoziarnowej warstwy granicznej
  Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)
 17. Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na grupę budynków. Modelowanie fizyczne i numeryczne 2D
  Jerzy Cygan, Lucyna Florkowska, Jan Leśniak, Jan Walaszczyk (PDF do pobrania)
Skip to content