Przejdź do treści

2005

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 7, nr 1-2

 1. O dokładności wyznaczania pola powierzchni przekroju poprzecznego profilometrem biegunowym
  Wacław Trutwin (PDF do pobrania)
 2. Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1
  Andrzej Krach, Wacław Trutwin (PDF do pobrania)
 3. Profilometria optyczna
  Marek Gawor (PDF do pobrania)
 4. Zintegrowana sonda do wielopunktowych, współczasowych pomiarów pól temperatury i prędkości przepływu gazu
  Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF do pobrania)
 5. Badania właściwości metrologicznych zintegrowanych głowic do wielopunktowych pomiarów pól prędkości i temperatury przepływu gazu
  Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF do pobrania)
 6. Przenośny system akwizycji danych pomiarowych na bazie modułu NI USB-6009
  Paweł Jamróz, Paweł Ligęza (PDF do pobrania)
 7. Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji zmodyfikowanej metody wyznaczania składowych wektora prędkości
  Paweł Ligęza, Katarzyna Socha (PDF do pobrania)
 8. Zastosowanie algorytmu z wykładniczym zapominaniem do korekcji dynamicznej metodą „w ciemno”
  Paweł Jamróz, Andrzej Skalski (PDF do pobrania)
 9. Anemometr z sinusoidalną modulacją współczynnika nagrzania i jego praca w adaptacyjnym systemie komputerowym
  Jan Kiełbasa (PDF do pobrania)
 10. Badania asymetrii rozkładu napięć na dzielonym włóknie termoanemometru w zależności od prędkości przepływu
  Jan Kiełbasa, Elżbieta Poleszczyk (PDF do pobrania)
 11. Implementacja i badania parametrów metrologicznych różnicowego anemometru z falą cieplną w adaptacyjnym komputerowym systemie termoanemometrycznym
  Marek Gawor, Andrzej Rachalski (PDF do pobrania)
 12. Walidacja modelu matematycznego przewietrzania kopalni stosowanego w programie VenMet z wykorzystaniem bazy danych pomiarowych wybranego rejonu wentylacyjnego KWK
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Jerzy Krawczyk, Teresa Pałka (PDF do pobrania)
 13. Badania wpływu zaburzeń profilu prędkości powietrza na pomiary anemometrami stacjonarnymi różnych typów
  Janusz Kruczkowski, Wiesław Chmiel (PDF do pobrania)
 14. Stanowisko do badań zmiennych rozpływów w węźle
  Władysław Cierniak, Katarzyna Mnich, Jerzy Gorgoń (PDF do pobrania)
 15. Modelowanie trójwymiarowego przepływu powietrza wokół zwałowiska odpadów pogórniczych
  Przemysław Skotniczny (PDF do pobrania)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 7, nr 3-4

 1. Błędy w pomiarach odkształceń wykonywanych w komorze ciśnienia czujnikiem indukcyjnym
  Janusz Nurkowski (PDF do pobrania)
 2. Opracowanie i konstrukcja nowych przetworników strunowych do pomiarów przemieszczeń gruntu, odkształceń obiektów budowlanych i betonu
  Adam Kanciruk, Leszek Stanisławski (PDF do pobrania)
 3. Różne sposoby kształtowania się ciśnienia efektywnego w skale znajdującej się na granicy wytrzymałości
  Andrzej Nowakowski (PDF do pobrania)
 4. Badania kinetyki uwalniania metanu z próbek węglowych pochodzących z wybranych miejsc w pokładzie 409/3 w kopalni „Zofiówka”
  Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki, Norbert Skoczylas, Jacek Sobczyk (PDF do pobrania)
 5. Badania in situ szczelinowości i chropowatości ścian skalnych przy wykorzystaniu analizy obrazu i profilometrii laserowej
  Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak, Jarosław Aksamit (PDF do pobrania)
 6. Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle
  Jerzy Cygan (PDF do pobrania)
 7. Modelowanie konwergencji w modularnej strukturze wielopoziomowej kopalni soli
  Grzegorz Kortas, Agnieszka Maj (PDF do pobrania)
 8. Numeryczne modelowanie wpływu eksploatacji na powierzchnię ze szczególnym uwzględnieniem uwarstwienia górotworu
  Krzysztof Tajduś, Jan Walaszczyk (PDF do pobrania)
 9. Modelowanie numeryczne w prognozowaniu i zapobieganiu szkodom górniczym w budynkach
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk (PDF do pobrania)
 10. Wykorzystanie badań modelowych na ośrodku sypkim pionowo niejednorodnym do analizy kształtowania się przemieszczeń w brzeżnej części niecki osiadania
  Jan Walaszczyk, Jan Leśniak, Jerzy Cygan (PDF do pobrania)
 11. Modelowanie matematyczne roztwarzania substancji aktywnych zawartych w podziemnym składowisku odpadów z uwzględnieniem dyfuzji i kinetyki reakcji chemicznych
  Mariusz R. Sławomirski (PDF do pobrania)
 12. Ocena zagrożeń naturalnych w kopalni a decyzje w warunkach ryzyka
  Tadeusz Cyrul (PDF do pobrania)
Skip to content